Mít tinh chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI

25/01/2011
Ngày 20/1/2010, Đảng ủy Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tổ chức mít tinh trọng thể chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và nghe đồng chí Châu Văn Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam phổ biến nhanh kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Dự lễ mít tinh có các đồng chí Dương Ngọc Hải, Nguyễn Đình Công, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, bí thư cấp ủy các đơn vị trực thuộc.

Sau lời khai mạc của đồng chí Dương Ngọc Hải, Phó bí thư Đảng ủy Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đồng chí Châu Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện, thông báo nhanh về kết quả thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI: Với chủ đề “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”, trong thời gian từ 12-1-2011 đến 19-1-2011, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Đại hội đã thảo luận, bổ sung, phát triển Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011), quyết định Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội X và quyết định phương hướng, nhiệm vụ của Đảng, của đất nước trong 5 năm tới và nhiều nội dung quan trọng khác. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XI gồm 175 ủy viên chính thức và 25 ủy viên dự khuyết. Hội nghị Trung ương lần thứ nhất, khóa XI đã bầu Bộ Chính trị gồm 14 ủy viên, Ban Bí thư gồm 4 ủy viên, bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm 21 đồng chí. Ban Chấp hành Trung ương đã bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng giữ chức Tổng Bí thư của Đảng.


Đồng chí Châu Văn Minh báo cáo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng

Nhân dịp này, các đồng chí đại diện Lãnh đạo Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đảng bộ Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tặng hoa chúc mừng đồng chí Châu Văn Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện, vừa được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.


Đại điện Đảng bộ Viện KHCNVN chúc mừng đồng chí Châu Văn Minh


Đại điện lãnh đạo Viện KHCNVN chúc mừng đồng chí Châu Văn Minh


Đại điện Công Đoàn Viện KHCNVN chúc mừng đồng chí Châu Văn Minh


Đại điện Đoàn Thanh niên Viện KHCNVN chúc mừng đồng chí Châu Văn Minh


Đại điện Hội Cựu chiến binh Viện KHCNVN chúc mừng đồng chí Châu Văn Minh


Chụp ảnh lưu niệm sau buổi lễ

Tin: BCH Đảng bộ Viện KHCNVN
Ảnh: Quỳnh TrangTags:
Tin liên quan