Lũ lụt miền Trung nguyên nhân và các giải pháp phòng tránh

22/01/2013
Tác giả: Nguyễn Lập Dân, Nguyễn Thị Thảo Hương, Vũ Thị Thu Lan. Khổ: 16x24. Số trang: 265 trang.

          MỤC LỤC

         Chương I: Đặc điểm lũ lụt dài duyên hải miền Trung
         Chương II: Các yếu tố tác động gây lũ lụt các lưu vực sông dải duyên hải miền Trung
        Chương III: Đề xuất các giải pháp tổng thể phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai lũ lụt dải duyên hải miền Trung

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệTags:
Tin liên quan