LŨ LỤT MIỀN TRUNG NGUYÊN NHÂN VÀ CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG TRÁNH

04/10/2023
Tác giả: Nguyễn Lập Dân, Nguyễn T. Thảo Hương, Vũ T. Thu Lan

Giới thiệu sách

Chương I: Đặc điểm lũ lụt dài duyên hải miền Trung

Chương II: Các yếu tố tác động gây lũ lụt các lưu vực sông dải duyên hải miền Trung

Chương III: Đề xuất các giải pháp tổng thể phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai lũ lụt dải duyên hải miền Trung

Chi tiết sách

Đơn vị phát hành: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ

Nhà xuất bản: NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ

Năm xuất bản: 2007

Tác giả: Nguyễn Lập Dân, Nguyễn T. Thảo Hương, Vũ T. Thu Lan

Kích thước: (cm)

Trọng lượng: 0 (g)

Loại bìa: Bìa mềm   

Số trang: 300

Mã ISBN:Tags:
Tin liên quan