Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ đối tượng 4 năm 2022

13/12/2022
Ngày 12/12/2022, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ đối tượng 4 năm 2022. Tham dự khai mạc có TS. Phạm Tuấn Huy, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Viện Hàn lâm; Trung tá Phùng Anh Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự quận Cầu Giấy; Đại tá Phạm Thái Bình, Giảng viên Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an cùng các học viên đến từ các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm.

Toàn cảnh lớp học

Trong những năm qua, công tác quốc phòng, quân sự đã được Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm quan tâm và chú trọng, đặc biệt là công tác giáo dục quốc phòng và an ninh. Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ đối tượng 4 năm 2022 được tổ chức với mục tiêu bồi dưỡng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quốc phòng, an ninh, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động đối ngoại gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh; nâng cao nhận thức, vận dụng có hiệu quả trong tổ chức thực hiện hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới ở mọi lĩnh vực.

Sau khi hoàn thành lớp học, các học viên sẽ được tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả làm cơ sở cấp Giấy chứng nhận.

Thanh Hà

 

 



Tags:
Tin liên quan