Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác khoa học - công nghệ giữa Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Tổng cục Biển và Hải đảo

31/01/2012
Sáng ngày 12/01/2012 tại Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã diễn ra Lễ ký kết Hợp tác Khoa học – Công nghệ giữa Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) và Tổng cục Biển và Hải đảo (VASI), thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường nhằm phát huy và sử dụng có hiệu quả nguồn lực của mỗi bên trong việc thực hiện nhiệm vụ hợp tác khoa học - công nghệ; Đẩy mạnh hợp tác của VAST và VASI về điều tra cơ bản, quản lý tài nguyên, môi trường biển và phát triển khoa học công nghệ biển phục vụ công tác quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất về biển và hải đảo của VASI.

Tham dự buổi lễ về phía Viện KHCNVN có GS Châu Văn Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện KHCNVN, GS Dương Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Viện, PGS Hà Duy Ngọ, Phó bí thư Đảng ủy Viện KHCNVN, cùng đại diện lãnh đạo các Ban chức năng và các Viện nghiên cứu chuyên ngành trực thuộc Viện KHCNVN.

Về phía Tổng cục Biển và Hải đảo có PGS.TSKH Nguyễn Văn Cư, Tổng cục trưởng, PGS Nguyễn Sỹ Tuấn, Phó Tổng cục trưởng, TS Đặng Huy Rằm, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và khoa học, công nghệ cùng các cán bộ chủ chốt của Tổng cục.

Tại buổi lễ đại diện VAST và VASI đã cùng nhau ký kết Thỏa thuận hợp tác khoa học và công nghệ với bốn nội dung cụ thể sau:

 • Xác định các hướng ưu tiên, các nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo; xây dựng chính sách phát triển công nghệ cao, công nghệ mũi nhọn phục vụ quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo theo quy định của pháp luật.
 • Hai bên phối hợp thực hiện:
  a) Các dự án về điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển;
  b) Khảo sát, thăm dò, nghiên cứu khoa học biển;
  c) Phân tích, đánh giá, dự báo về các diễn biến, động thái liên quan đến nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế trên biển;
  d) Nghiên cứu, phát hiện quy luật về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học, hóa sinh biển, đánh giá và kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo;
  e) Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ phục vụ quản lý tổng hợp, điều tra cơ bản, khảo sát, thăm dò biển, hải đảo và đại dương.
 • Hai bên hợp tác, trao đổi để khai thác, sử dụng hệ thống thông tin dữ liệu biển và hải đảo. VAST tư vấn, hỗ trợ VASI xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu biển và hải đảo.
 • VAST cung cấp các chuyên gia, các nhà khoa học để nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ xây dựng chiến lược, quy hoạch, cơ chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về quản lý tổng hợp và thống nhất về biển, hải đảo; xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về điều tra cơ bản, khảo sát, thăm dò, nghiên cứu biển và đại dương.
  VAST cung cấp chuyên gia để hỗ trợ VASI xây dựng và triển khai thực hiện phân vùng, lập quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo.


GS Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện KHCNVN và PGS Nguyễn Văn Cư, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo 
ký kết "Thỏa thuận Hợp tác Khoa học và Công nghệ"

Trong Bản thỏa thuận hai bên cũng nhất trí tổ chức định kỳ hai năm một lần đánh giá tình hình thực hiện và thỏa thuận kế hoạch cụ thể cho hai năm tiếp theo. Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ, Viện KHCNVN và Vụ Hợp tác quốc tế và Khoa học, Công nghệ, Tổng cục Biển và Hải đảo là cơ quan thường trực, đầu mối giúp Viện KHCNVN và Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam chỉ đạo, kiểm tra, tổ chức thực hiện Thỏa thuận hợp tác.


Chụp ảnh lưu niệm sau buổi lễ

Tin và ảnh: Bích DiệpTags:
Tin liên quan