Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Lãnh đạo các đơn vị chuyên môn giúp việc Chủ tịch Viện

08/04/2024
Ngày 05/04/2024, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Lãnh đạo các đơn vị chuyên môn giúp việc Chủ tịch Viện.

Đến dự buổi Lễ có PGS.TS. Trần Tuấn Anh - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; đại diện lãnh đạo các đơn vị chuyên môn giúp việc Chủ tịch Viện; lãnh đạo Viện Hóa sinh biển, Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường; PGS.TS. Đặng Xuân Phong - Nguyên Quyền Trưởng Ban Kế hoạch – Tài chính; các cá nhân được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và toàn thể cán bộ viên chức Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ, Ban Kế hoạch – Tài chính, Văn phòng.

PGS. TS. Hà Quý Quỳnh - Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ và Kiểm tra đã công bố các Quyết định bổ nhiệm và bổ nhiệm lại gồm:

  • Quyết định số 456/QĐ-VHL ngày 15/3/2024 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Điều động ông Nguyễn Hoài Nam, Tiến sĩ, Nghiên cứu viên chính, Phó Viện trưởng Viện Hóa sinh biển đến nhận công tác tại Ban Kế hoạch – Tài chính và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Hoài Nam giữ chức Trưởng Ban Kế hoạch – Tài Chính. Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/4/2024.
  • Quyết định số 268/QĐ-VHL ngày 21/2/2024 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam bổ nhiệm lại có thời hạn bà Chu Thị Hoài Thu, Thạc sĩ, Chuyên viên chính giữ chức Phó Chánh Văn Phòng. Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/3/2024.
  • Quyết định số 549/QĐ-VHL ngày 29/3/2024 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Trần Điện, Tiến sĩ, Chuyên viên cao cấp, Phó Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường đến nhận công tác tại Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Trần Điện giữ chức Phó trưởng Ban ứng dụng và Triển khai Công nghệ. Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/4/2024.

Thay mặt Ban lãnh đạo Viện Hàn lâm, PGS.TS. Trần Tuấn Anh trao Quyết định, tặng hoa cho các đồng chí được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và tặng hoa cảm ơn PGS.TS. Đặng Xuân Phong - Nguyên Quyền Trưởng Ban Kế hoạch – Tài chính.

PGS.TS. Trần Tuấn Anh Trao Quyết định, tặng hoa cho các cá nhân được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và tặng hoa tri ân cho PGS.TS. Đặng Xuân Phong - Nguyên Quyền Trưởng Ban Kế hoạch – Tài chính

Phát biểu tại buổi Lễ, PGS.TS. Trần Tuấn Anh - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đã nhận được sự tin tưởng của Ban lãnh đạo Viện Hàn lâm, sự tín nhiệm của tập thể. Đồng thời Phó Chủ tịch hy vọng các đồng chí sẽ nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, tiếp nối truyền thống đoàn kết, sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị từ đó giúp cho việc điều hành quản lý của Viện Hàn lâm được thông suốt góp phần vào sự phát triển của đơn vị và của Viện Hàn lâm. PGS.TS. Trần Tuấn Anh cũng chúc mừng PGS.TS. Đặng Xuân Phong đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên cương vị Quyền Trưởng Ban Kế hoạch – Tài chính.  

Đại diện cho các đồng chí được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, TS. Nguyễn Hoài Nam cảm ơn Ban lãnh đạo Viện Hàn lâm, lãnh đạo của đơn vị cũng như tập thể cán bộ, đồng nghiệp đã tin tưởng và tín nhiệm; Đồng thời bày tỏ sự quyết tâm nỗ lực hết sức mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Một số hình ảnh khác tại buổi Lễ:


Văn Phòng tặng hoa chúc mừng ThS. Chu Thị Hoài Thu
 
Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ, Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường tặng hoa chúc mừng TS. Nguyễn Trần Điện
 
Ban Kế hoạch - Tài Chính tặng hoa chúc mừng TS. Nguyễn Hoài Nam và tri ân PGS.TS. Đặng Xuân Phong - Nguyên Quyền Trưởng Ban Kế hoạch – Tài chính

Chụp ảnh lưu niệm

 

Minh TâmTags:
Tin liên quan