Kỷ niệm 35 năm thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, tổ chức Hội nghị khoa học và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh

14/10/2010
Lễ Kỷ niệm 35 năm thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh trước dự kiến tổ chức vào ngày 26-27/10/2010 nay đổi lại vào ngày 25-26/10/2010, Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đề nghị các đơn vị trực thuộc triển khai một số nội dung, công việc sau:

I. Địa điểm tổ chức Hội nghị Khoa học của các tiểu ban ngày 25/10/2010:

1. Tiểu ban Nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực toán lý tổ chức tại Hội trường Viện Toán học;

2. Tiểu ban Khoa học vật liệu tổ chức tại Hội trường Viện Khoa học Vật liệu;

3. Tiểu ban Khoa học về trái đất tổ chức tại Hội trường Viện Vật lý địa cầu;

4. Tiểu ban Các chất có hoạt tính sinh học tổ chức tại Hội trường Viện Hoá học;

5. Tiểu ban Môi trường và Năng lượng tổ chức tại Hội trường Viện Công nghệ môi trường;

6. Tiểu ban Khoa học công nghệ biển tại chức tại Hội trường Viện Địa chất và Địa vật lý biển;

7. Tiểu ban Công nghệ thông tin - Tự động hoá - Công nghệ vũ trụ tổ chức tại Hội trường Viện Công nghệ thông tin;

8. Tiểu ban Khoa học sự sống tổ chức tại Hội trường Viện Công nghệ sinh học;

9. Tiểu ban Toạ đàm tổ chức tại Phòng họp Đa năng, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

- Chương trình Hội nghị Khoa học của các tiểu ban cập nhật trên trang Website: http://vast.ac.vn

- Các tiểu ban lập và chuyển danh sách mời tham dự Hội thảo về Ban tổ chức Hội nghị Khoa học qua đ/c Phan Ngọc Minh, Phó Trưởng Ban Kế hoạch - Tài chính, số điện thoại: 04. 37916.482, di động: 0904.177.399, email: pnminh@vast.ac.vn trước ngày 14/10/2010.

II. Tổ chức Mít tinh Kỷ niệm 35 năm thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh:


1. Thời gian: 8h30 Thứ Ba ngày 26/10/2010

2. Địa điểm: Hội trường lớn, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

3. Hình thức tổ chức:

- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức cầu truyền hình Lễ Kỷ niệm 35 năm tại Hà Nội; truyền dẫn đến Hội trường cơ sở Viện KH&CN Việt Nam số 1 Mạc Đĩnh Chi Tp. Hồ Chí Minh; Hội trường Viện Hải dương học Nha Trang;

- Các đơn vị có trụ sở bên ngoài Viện KH&CN Việt Nam (18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội) tại Hà Nội, Hải Phòng, thành phố Huế, Nha Trang, Đà Lạt, thành phố Hồ Chí Minh treo cờ, khẩu hiệu tại trụ sở làm việc của đơn vị:

Nội dung khẩu hiệu: Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 35 năm thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (1975 - 2010) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.

III. Tổ chức triển lãm thành tựu khoa học công nghệ của các đơn vị

1. Thời gian: từ ngày 22/10/2010

2. Địa điểm:

- Các đơn vị tham gia triển lãm giới thiệu sản phẩm và kết quả nghiên cứu khoa học tại tiền sảnh nhà A1 và A2 từ ngày 22/10/2010, có sơ đồ và hướng dẫn cụ thể (liên hệ Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ).

- Các viện nghiên cứu tham gia ngày mở cửa phòng thí nghiệm (ngày 25-26/10/2010) chuẩn bị bố trí người hướng dẫn, giới thiệu cho cán bộ, học sinh, sinh viên quan tâm đến tham quan, tìm hiểu.

Ban Tổ chức Lễ Kỷ niệm 35 năm sẽ đi kiểm tra công tác chuẩn bị của các đơn vị vào thời gian 9h00 này 22/10/2010.

Đề nghị các đơn vị triển khai làm tốt các nội dung công việc nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

Viện Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan