Kỷ niệm 30 năm thành lập Viện Sinh học nhiệt đới

05/07/2023
Ngày 29/6/2023, Viện Sinh học nhiệt đới đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập để đánh dấu một chặng đường hình thành và phát triển cũng như những thành quả đạt được.

Viện Sinh học nhiệt đới được thành lập năm 1993, nhưng lịch sử hình thành các đơn vị tiền thân thì bắt đầu ngay sau ngày giải phóng 30/4/1975. Hiện nay cơ cấu tổ chức của Viện Sinh học nhiệt đới gồm 1 phòng Quản lý tổng hợp, 10 phòng nghiên cứu và Phòng thí nghiệm trọng điểm phía Nam về công nghệ tế bào thực vật. Các hướng nghiên cứu chính của Viện Sinh học nhiệt đới gồm: Công nghệ tế bào, Công nghệ gen thực vật, Công nghệ vi sinh, Công nghệ biến đổi sinh học, Các chất có hoạt tính sinh học, Công nghệ sinh học động vật, Sinh thái -  Tài nguyên – Môi trường.

GS. Hoàng Nghĩa Sơn, Viện trưởng Viện Sinh học nhiệt đới điểm lại 30 năm xây dựng và phát triển của Viện

Trong 30 năm qua, Viện đã chủ trì nhiều đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ các cấp và thực hiện nhiều dự án ứng dụng triển khai; số công trình công bố trên các tạp chí uy tín trong và ngoài nước ngày càng tăng, năm 2006 số bài báo quốc tế có chỉ số SCI-E chỉ ở một con số thì đến nay bình quân hàng năm đã có 70-85 bài SCI-E. Các quan hệ hợp tác quốc tế của Viện cũng không ngừng phát triển và góp phần vào sự phát triển chung của Viện. Về đào tạo, từ 2017 – 2023 đã có 22 nghiên cứu sinh hoàn thành chương trình đào tạo, nhận Học vị tiến sĩ và hiện nay đang đào tạo 30 nghiên cứu sinh.

Với các kết quả đạt được trong 30 năm xây dựng và phát triển, Viện Sinh học nhiệt đới đã vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Viện Hàn lâm, Bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm và các khen thưởng dành cho tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên.

Chụp ảnh lưu niệm

Thanh HàTags:
Tin liên quan