KHOÁNG SẢN ĐI KÈM TRONG CÁC MỎ Pb-ZN ĐÔNG BẮC VIỆT NAM

06/10/2023
Tác giả: Trần Tuấn Anh (Chủ biên), Trần Trọng Hòa, Phạm Ngọc Cẩn

Giới thiệu sách

Chuyên khảo được xây dựng trên cơ sở các kết quả nghiên cứu nhiều năm của tập thể tác giả về khoáng sản chì kẽm trên lãnh thổ MBVN, đặc biệt là cấu trúc Lô Gâm thuộc miền uốn nếp Đông Bắc Bộ. Trong số các nghiên cứu theo hướng này, nghiên cứu về khoáng sản đi kèm trong quặng chì-kẽm được triển khai từ những năm 2001-2004, song tập trung và có ý nghĩa hơn cả là các kết quả nghiên cứu trong quá trình triển khai đề tài KC.08.24/06-10 (2008-2010) thuộc chương trình KC.08/06-10 giai đoạn 2006-2010 do chủ biên làm chủ nhiệm. Các kết quả này đã được công bố dưới dạng các bài báo đăng trên tạp chí khoa học quốc gia và quốc tế cũng như các báo cáo tại các hội thảo hội nghị khoa học trong và ngoài nước. Nội dung chính của chuyên khảo này là trình bày các kết quả nghiên cứu về đặc điểm địa chất của các mỏ chì kẽm, đặc điểm khoáng hóa, thành phần khoáng vật quặng chính và đi kèm, đặc điểm phân bố các nguyên tố quặng chính và nguyên tố có ích đi kèm trong các kiểu quặng hóa khác nhau cũng như trong các sản phẩm của quá trình chế biến quặng khác nhau (tinh quặng, quặng đuôi, bải thải). Trên cơ sở đó, đã tiến hành đánh giá sơ bộ tài nguyên dự báo khoáng sản đi kèm trong các mỏ chì-kẽm vùng ĐBVN. Ngoài ra, đã tiến hành nghiên cứu đặc tính công nghệ của các kiểu quặng chì-kẽm (chủ yếu quặng sulfide) và thử nghiệm thành công quy trình công nghệ quy mô phòng thí nghiệm tách chiết thu hồi một số nguyên tố quý hiếm như Cd, In, Ag từ các sản phẩm công nghiệp trong quá trình tuyển luyện quặng chì kẽm. Kết quả của các công trình này đã chứng minh một cách rõ ràng triển vọng công nghiệp của các khoáng sản đi kèm trong các loại quặng chì kẽm cấu trúc Lô Gâm vùng ĐBVN và khả năng thực tế tách chiết thu hồi các nguyên tố quý hiếm như Cd, In, Ag và một số sản phẩm phụ đi kèm khác. Đây là những nghiên cứu lần đầu tiên được tiến hành ở Việt Nam, vì thế các kết quả thu được có ý nghĩa khoa học và thực tế rõ rệt.

Chuyên khảo có thể sử dụng như là tài liệu khoa học cho các nghiên cứu về khoáng vật, địa hóa và sinh khoáng, cá biệt là sinh khoáng chì kẽm MBVN, phục vụ công tác định hướng điều tra đánh giá khoáng sản cũng như làm tài liệu giảng dạy/nghiên cứu cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh các trường/học viện chuyên ngành Khoa học Trái đất ở Việt Nam.

Chi tiết sách

Đơn vị phát hành: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ

Nhà xuất bản: NXB Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ

Năm xuất bản: 2020

Tác giả: Trần Tuấn Anh (Chủ biên), Trần Trọng Hòa, Phạm Ngọc Cẩn

Kích thước: 16x24 (cm)

Trọng lượng: 200 (g)

Loại bìa: Bìa cứng   

Số trang: 204

Mã ISBN:Tags:
Tin liên quan