Khảo sát quốc tế bằng tàu Viện sĩ Lavretyev

17/11/2023
Viện Địa chất và Địa vật lý biển - Viện Hàn lâm KHCNVN (IMGG - VAST) phối hợp với Viện Hải dương học Thái Bình Dương - Viện HLKH Liên bang Nga Phân viện Viễn Đông (POI - FEB RAS) thực hiện thành công chuyến khảo sát quốc tế bằng tàu "Akademik M.A. Lavrentyev" giai đoạn 2019 - 2020 trên vùng biển Việt Nam. Trong chuyến khảo sát, các nhà khoa học hai nước đã phối hợp nghiên cứu khoa học bao gồm: Lấy mẫu trầm tích đáy, mẫu khoáng sản biển, mẫu nước, mẫu vi sinh vật và đo địa vật lý, các thông số hải dương học, thủy âm học. Đồng thời, đoàn tiến hành một số thí nghiệm phân tích tại chỗ trong các phòng thí nghiệm được trang bị sẵn trên tàu. Kết thúc chuyến khảo sát, một hệ thống lớn cơ sở dữ liệu về mẫu, số liệu đo đạc và các kết quả phân tích tại chỗ đã được bàn giao lại cho IMGG – VAST để tiến hành các nghiên cứu tiếp theo.

Tàu "Akademik M.A. Lavrentyev"

Chuyến khảo sát biển bằng tàu "Akademik M.A. Lavrentyev" góp phần thực hiện cụ thể hóa các mục tiêu của “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, và thuộc nhiệm vụ: “Khảo sát, nghiên cứu địa chất, địa vật lý, và hải dương học lần thứ 1 giữa VAST và FEB RAS bằng tàu Akademik M.A. Lavrentyev trong vùng biển Việt Nam” (mã số Nhiệm vụ: QTRU02.05/19-20).

Đánh giá tình hình chung của chuyến khảo sát, các nhà khoa học Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể về hợp tác trao đổi nghiên cứu, tiếp cận những công nghệ tiên tiến, cơ sở dữ liệu khoa học biển và công bố nghiên cứu khoa học.

Về hợp tác trao đổi nghiên cứu, một số vấn đề còn tồn tại trong nghiên cứu địa chất, địa vật lý, khoáng sản biển và hải dương học đã được các thành viên hai nước đưa ra trao đổi trực tiếp trên thực địa. Theo đó, các mẫu và số liệu đo đạc chưa đạt tiêu chuẩn khoa học được thực hiện lại cũng như các vùng có cấu trúc địa vật lý, hải dương học đặc biệt được quan tâm đo đạc với tỷ lệ cao hơn.

Về tiếp cận những công nghệ tiên tiến, các thành viên đoàn Việt Nam đã tiếp thu được những công nghệ về xử lý kỹ thuật các tình huống phát sinh trong nghiên cứu biển vùng nước sâu, quy trình công nghệ xử lý mẫu phục vụ nghiên cứu địa hóa khí, tách khí, quy trình lấy mẫu vi sinh, phương pháp xử lý tài liệu đo thủy âm và địa vật lý ngoài thực địa…

Kết quả khảo sát thực địa đã tạo ra hệ thống cơ sở dữ liệu đa ngành địa chất, địa vật lý, khoáng sản biển, địa hóa khí và hải dương học tại vùng nước sâu tại ba khu vực lớn trên thềm lục địa Việt Nam: Khu vực I, thềm lục địa Đông Nam (bể trầm tích Nam Côn Sơn, phụ bể đông nam trũng sâu Biển Đông); khu vực II trên thềm lục địa Nam Trung Bộ (bể trầm tích Phú Khánh), và khu vực III khu vực thềm lục địa Bắc Trung Bộ (phía nam bể trầm tích Sông Hồng).

Sau chuyến khảo sát, các nhà khoa học hai nước đã xuất bản một chuyên khảo về các kết quả nghiên cứu của tàu "Akademik M.A. Lavrentyev". Trong chuyên khảo, định hướng nghiên cứu tương lai được các nhà khoa học hai nước phối hợp biên soạn. Các lĩnh vực địa hóa khí, hải dương học, vi sinh vật do các nhà khoa học Liên Bang Nga đứng đầu đảm nhận, các nhà khoa học Việt Nam đứng đầu các nội dung về địa chất, địa vật lý.

TS. Đỗ Huy Cường, chủ nhiệm nhiệm vụ cho biết: Các số liệu địa chất, địa vật lý, hải dương học thu thập trong nghiên cứu này đóng góp quan trọng cho các nghiên cứu về biển hiện tại và tương lai. Đồng thời, kết quả nghiên cứu có thể được sử dụng cho các ngành khai thác, tìm kiểm khoáng sản biển và ứng dụng trong việc xây dựng các công trình biển sâu, đánh giá các rủi ro tai biến tiểm ẩn dưới đáy biển. Ông và các cộng sự đã tổ chức thành công hội thảo khoa học quốc tế tại Viện Hàn lâm KHCNVN. Hợp tác giữa hai Viện nghiên cứu của Việt Nam và Liên Bang Nga thực hiện nhiệm vụ này đã mang lại thành công bước đầu trong phân tích nghiên cứu về địa chất, địa vật lý và hải dương học trên thềm lục địa Việt Nam.

Kết quả của đề tài được các nhóm nghiên cứu công bố trên 02 bài báo khoa học uy tín thuộc danh mục SCIE và được Hội đồng nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm KHCVNVN xếp loại xuất sắc.

Một số hình ảnh khác:


Đại diện đoàn Việt Nam tặng hoa và quà cho các thành viên đoàn khảo sát LB Nga
 
Các thành viên tham gia khảo sát trên biển
 
Lấy mẫu trầm tích bằng phương pháp ống phóng trọng lực
 
Lấy mẫu nước và đo các tham số hải dương học

 
Lấy mẫu và phân tích vi sinh vật


Nguồn tin: Chu Thị Ngân - Trung tâm Thông tin - Tư liệu
Xử lý tin: Minh Tâm

 

 

 

 

 

 

 Tags:
Tin liên quan