KHẢO SÁT HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

05/10/2023
Tác giả: Phan Huy Khải

Giới thiệu sách

Sách về khảo sát hàm số và các bài toán liên quan

Chi tiết sách

Đơn vị phát hành: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ

Nhà xuất bản: NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ

Năm xuất bản: 2009

Tác giả: Phan Huy Khải

Kích thước: (cm)

Trọng lượng: 0 (g)

Loại bìa: Bìa mềm   

Số trang: 347

Mã ISBN:Tags:
Tin liên quan