Kêu gọi đề xuất nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam với Quỹ Nghiên cứu Quốc gia Hàn Quốc (NRF) giai đoạn 2023-2024

01/04/2022
Trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác song phương giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam với các đối tác của Quỹ Nghiên cứu Quốc gia Hàn Quốc, Chương trình tuyển chọn nhiệm vụ hợp tác quốc tế năm tài chính 2023-2024 (VAST – NRF) bắt đầu nhận đề xuất nhiệm vụ từ ngày 01/4/2022 đến hết ngày 30/6/2022.
1. Thời gian đề xuất: Từ 01 tháng 4 đến hết ngày 30/6/2022.
2. Nơi nhận: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
3. Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ (Theo Quyết định số 2230/QĐ-VHL ngày 24/10/2017) gồm:
  • Công văn đề nghị của đơn vị;
  • Đề cương đề xuất sơ bộ (Phụ lục 1);
  • Đơn đăng ký thực hiện nhiệm vụ (Phụ lục 3);
  • Lý lịch khoa học của chủ nhiệm nhiệm vụ phía Việt Nam (Phụ lục 4) và của đối tác nước ngoài;
  • Tóm tắt hoạt động Khoa học công nghệ của đơn vị chủ trì nhiệm vụ phía Việt Nam (Phụ lục 5) và của phía đối tác nước ngoài;
  • Giấy tờ xác nhận phối hợp thực hiện nhiệm vụ của đối tác nước ngoài.
Hồ sơ đăng ký (gồm 01 bộ gốc và 09 bộ copy) gửi về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chậm nhất 17.00h ngày 30 tháng 6 năm 2022, bản mềm (file.doc) đề xuất nhiệm vụ gửi về hòm thư điện tử tnhue@vast.gov.vn. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam không tiếp nhận hồ sơ nộp sau thời hạn trên.
 
Thông tin Hồ sơ đăng ký download tại đây
 
Nguồn tin: Ban Hợp tác quốc tế
Xử lý tin: Minh Tâm


Tags:
Tin liên quan