Kết quả nghiên cứu về các loài Chuột chù (Mammalia: Eulipotyphla: Soricidae) ở khu vực núi Tây Côn Lĩnh, Hà Giang

12/04/2022
Trong chương trình phối hợp dưới sự hỗ trợ của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Quỹ Khoa học Nhật Bản (JSPS), các nhà khoa học của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Bảo tàng Đại học Kyoto và Bảo tàng tự nhiên và khoa học Nhật Bản đã công bố kết quả nghiên cứu về các loài Chuột chù (Mammalia: Eulipotyphla: Soricidae) ở khu vực núi Tây Côn Lĩnh, tỉnh Hà Giang trên chuyên san của Bảo tàng Tự nhiên và Khoa học Nhật Bản.

Theo đó, các chuyên gia đã ghi nhận 35 cá thể Chuột chù thuộc 5 giống và 7 loài gồm: Chuột chù đuôi cộc (Anourosorex squamipes), Chuột chù răng đỏ (Blarinella quadraticauda), Chuột chù răng nâu cao văng sung (Chodsigoa caovansunga), Chuột chù hóp man (Chodsigoa hoffmani), Chuột chù nước miền bắc (Chimarrogale himalayica), Chuột chù đuôi trắng miền bắc (Crocidura dracula) và Chuột chù hải nam (Crocidura wuchihensis). Trong đó, nghiên cứu này đã lần đầu ghi nhận Chuột chù đuôi cộc và Chuột chù nước miền bắc cho tỉnh Hà Giang.

Các nhà khoa học cũng đã so sánh kết quả của nghiên cứu này với nghiên cứu 18 năm trước của Lunde et al., 2003 và cho thấy sự vắng mặt của hai loài Chuột chù đuôi đen (Crocidura attenuata) và Chuột chũi đuôi dài (Scaptonyx fusicaudus). Nguyên nhân của sự vắng mặt này được cho là do ảnh hưởng của quá trình canh tác thảo quả của người dân địa phương.

Nghiên cứu cũng chỉnh lý lại một số vấn đề về phân loại trong nghiên cứu của Lunde et al., 2003.

Hình: Một số mẫu vật thu thập được ở khu vực nghiên cứu

Nguồn tin: Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam
Xử lý tin: Mai Lan


Tags:
Tin liên quan