Kết quả đào tạo Trung cấp lý luận chính trị năm 2023 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

28/12/2023
Thực hiện kế hoạch đào tạo Trung cấp lý luận chính trị (TCLLCT), năm 2023, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã phối hợp với Trường Cán bộ quản lý giao thông vận tải - Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan chuyên môn mở 02 lớp TCLLCT hệ tập trung, chương trình đào tạo 6 tháng cho tổng số 60 cán bộ, viên chức tại các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm.

Đến nay, 02 lớp đào tạo đã kết thúc, có 59/60 cán bộ, viên chức (chiếm 98,3%) đã hoàn thành chương trình đào tạo và được cấp bằng tốt nghiệp TCLLCT (01 viên chức xin bảo lưu kết quả học tập do phải đi công tác nước ngoài đột xuất).

Ngoài học các chuyên đề học tập theo chương trình, học viên được sinh hoạt đảng tại Chi bộ lớp học theo quy định và tham gia học tập các Nghị quyết của Đảng cũng như các hoạt động công tác Đảng tại Đảng bộ Nhà trường. 

Ngày 26/12/2023, Nhà trường đã tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị, hệ tập trung cho lớp thứ 2.

Học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị thứ 2 nhận bằng tốt nghiệp

 

Nguồn tin: Ban Tổ chức - Cán bộ và Kiểm tra
Xử lý tin: Thanh Hà

 Tags:
Tin liên quan