Keo dán hoá học và công nghệ

21/01/2013
Tác giả: Nguyễn Văn Khôi. Khổ: 16x24. Số trang: 520 trang.

               MỤC LỤC
               Chương 1. Keo dán trên cơ sở protein
               Chương 2. Keo dán trên cơ sở Polysacarit
               Chương 3. Keo dán trên cơ sở cao su
               Chương 4. Keo dán trên cơ sở nhựa nhiệt rắn
               Chương 5. Keo dán trên cơ sở Vinyl Polyme
               Chương 6. Keo dán vô cơ và xi măng
               Chương 7. Các loại keo dán
               Chương 8. Kỹ thuật dán
               Chương 9. Những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng bám dính
               Chương 10. Các tinh chất và phương pháp kiểm tra
               Chương 11. Keo dán giầy và sợi
               Chương 12. Keo dán nhựa
               Chương 13. Keo dán vải sợi và cao su
               Chương 14. Keo dán gỗ
               Chương 15. Dán kim loại
               Chương 16. Dán thuỷ tinh
                                                                           Chương 17. Các ứng dụng khác của keo dán

 

Nguồn: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệTags:
Tin liên quan