IMU Breakout Graduate Fellowship

24/01/2017
Nhờ đóng góp rất lớn của những người đã đạt giải thưởng Breakthrough trong Toán học - Ian Agol, Simon Donaldson, Maxim Kontsevich, Jacob Lurie, Terence Tao và Richard Taylor - Liên đoàn Toán học Thế giới (IMU) với sự hỗ trợ của FIMU và TWAS đã triển khai một chương trình học bổng hỗ trợ sinh viên tốt nghiệp đại học ở các nước đang phát triển, làm nghiên cứu sinh trong lĩnh vực Toán học.

Sau quá trình tuyển lựa các ứng viên, IMU Breakout Graduate Fellowship đã quyết định trao học bổng tiến sĩ Toán học toàn phần cho ba sinh viên đến từ các nước đang phát triển.

  1. Đỗ Thái Dương - nghiên cứu sinh Việt Nam tại Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, được đề cử bởi Giáo sư Phạm Hoàng Hiệp tại Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Anh có kế hoạch nghiên cứu về Giải tích phức và Hình học.
  2. María Alejandra Ramírez Luna - nghiên cứu sinh Colombia tại Universidad del Valle, Colombia được đề cử bởi Giáo sư Gonzalo Garcia Camacho tại Universidad del Valle, Colombia. Chị lên kế hoạch nghiên cứu về Hình học vi phân.
  3. Abebe Regassa Tufa -  nghiên cứu sinh Ethiopia tại Đại học Botswana được đề cử bởi Giáo sư Habtu Zegeye Đại học Quốc tế Khoa học và Công nghệ Botswana. Anh đang nghiên cứu sự tồn tại và xấp xỉ nghiệm của phương trình ánh xạ phi tuyến, biến phân bất bình đẳng, bài toán ánh xạ đơn điệu và phương trình tích phân kiểu Hammerstein trong không gian metric.

Trần Văn Thành, Viện Toán họcTags:
Tin liên quan