IIASA tuyển dụng trợ lý nghiên cứu

19/08/2020
Viện Phân tích hệ thống ứng dụng quốc tế (IIASA) hiện đang tìm kiếm 01 trợ lý nghiên cứu trong lĩnh vực phân tích rủi ro/xây dựng mô hình nghiên cứu rủi ro.

Yêu cầu: có bằng thạc sỹ hoặc tương đương về kinh tế, toán học, thống kê, địa lý hoặc các ngành liên quan; có kiến thức về các phương pháp nghiên cứu định lượng (ví dụ mô hình hóa, thống kê, GIS, phân tích rủi ro, mô phỏng ngẫu nhiên,...); sử dụng thành thạo tiếng Anh. Bên cạnh đó, ứng viên có thể sử dụng các số liệu nghiên cứu phục vụ cho luận án Tiến sĩ của minh (chi tiết tham khảo tại https://iiasa.jobbase.io/job/rqbff34oq24qk61sj5v1otn4emmmx4x)

Phương thức ứng tuyển: nộp hồ sơ trực tuyến trên website của IIASA

Thời hạn ứng tuyển: 28/8/2020

Nguồn tin: BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ
Xử lý tin: Phương Hà


Tags:
Tin liên quan