IIASA tài trợ học bổng nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế ứng dụng

13/08/2020
Viện Phân tích hệ thống ứng dụng quốc tế (IIASA) thông báo tài trợ Học bổng nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế ứng dụng thuộc chương trình Dịch vụ và quản lý hệ sinh thái (ESM).

Yêu cầu: có bằng Tiến sỹ kinh tế hoặc có kinh nghiệm tương đương về nghiên cứu các phương pháp phân tích định lượng trong nông nghiệp, lâm nghiệp, kinh tế phát triển; hoặc có bằng Thạc sỹ với tối thiểu 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nêu trên (thông tin chi tiết tham khảo trên trang thông tin điện tử của IIASA tại https://iiasa.ac.at/web/home/about/workingatiiasa/vacancies/Vacancies.html?jh=ohil2zy7qcd9c2tqz274kk97ioq2y2j hoặc liên hệ Ông Mr. Michael Le Gohebel qua email: gohebel@iiasa.ac.at).
Phương thức ứng tuyển: nộp hồ sơ trực tuyến trên website của IIASA
Thời hạn ứng tuyển: 31/8/2020 hoặc tới khi tìm được ứng viên thích hợp

Nguồn tin: BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ
Xử lý tin: Phương Hà


Tags:
Tin liên quan