Hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023

09/11/2023
Thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 và Quyết định số 1790/QĐ-TTg ngày 23/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2023, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được phân công chủ trì tổ chức “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới” (gọi tắt là Tháng hành động) từ ngày 15/11 đến ngày 15/12 hàng năm.

Nhằm triển khai Tháng hành động theo yêu cầu tại Công văn số 4076/LĐTBXH-BĐG ngày 27/9/2023 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, ngày 06/11/2023, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ban hành Công văn số 2686/VHL-VP đề nghị các đơn vị trực thuộc tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp từ 15/11 đến 15/12/2023.

Chủ đề Tháng hành động năm 2023: “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”.

Bộ nhận diện và các thông điệp truyền thông (xem tại đây).

   - Đối với các thông điệp truyền thông: Đây là các thông điệp để tham khảo, có thể linh hoạt trong việc sử dụng thông điệp hoặc sáng tạo thông điệp phù hợp với mục tiêu truyền thông và lĩnh vực triển khai;
   - Đối với các hình ảnh của các sản phẩm truyền thông: Do là bộ nhận diện của Tháng hành động, lựa chọn sử dụng hình ảnh theo mẫu cho các hoạt động truyền thông nhằm đảm bảo tính thống nhất về nhận diện hình ảnh.

Những hoạt động chính

  • Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động với hình thức phù hợp; tăng cường tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động của Tháng hành động trên các phương tiện truyền thông bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng và tình hình thực tế;
  • Tổ chức các diễn đàn, đối thoại, tọa đàm, hội thảo, tập huấn về các nội dung liên quan đến chủ đề của Tháng hành động năm 2023; tuyên truyền về các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, vai trò của việc tăng cường quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái trong việc thúc đẩy bình đẳng giới. Tổ chức các cuộc thi về chủ đề bình đẳng giới và bạo lực trên cơ sở giới (thi tìm hiểu pháp luật, sáng tác, sân khấu hóa, hội diễn tuyên truyền viên giỏi), giao lưu văn nghệ, thể thao...; tổ chức hoạt động hỗ trợ các nạn nhân, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em nói chung và công tác triển khai Tháng hành động năm 2023 nói riêng;
  • Tăng cường thực hiện số hóa trong truyền thông thông qua mạng xã hội (facebook, fanpage...) nhằm tiếp cận tới nhiều người hơn, đặc biệt là thanh niên, học sinh, sinh viên... để lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, tăng quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái;
  • Phát hành các sản phẩm truyền thông về các chính sách an sinh xã hội, vai trò của phụ nữ, bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em;
  • Đẩy mạnh huy động các nguồn lực để triển khai Tháng hành động, tăng cường xã hội hóa các hoạt động truyền thông và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân bị xâm hại, bạo lực, mua bán, bóc lột...;
  • Tăng cường các hình thức kiểm tra về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tại các cơ quan, đơn vị trong Tháng hành động. Xử lý nghiêm các vụ vi phạm về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới và trong thực hiện các chính sách hỗ trợ đảm bảo an sinh xã hội.

Tổ chức thực hiện

Treo hoặc đăng trên bảng điện tử khẩu hiệu và các thông điệp truyền thông về Tháng hành động tại trụ sở cơ quan và các địa điểm thích hợp từ ngày 15/11/2023 đến ngày 15/12/2023.

Trung tâm Tin học và Tính toán và Trung tâm Thông tin - Tư liệu đăng bài viết, thông tin tuyên truyền về Tháng hành động trên Cổng Thông tin điện tử của Viện Hàn lâm và Trang Thông tin điện tử của đơn vị.

Thanh Hà

 Tags:
Tin liên quan