Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

08/06/2023
Ngày 5/6/2023, Viện Hàn lâm KHCNVN đã ban hành Công văn số 1271/VHL-VP về việc hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức và ý thức thượng tôn pháp luật của công chức, viên chức, người lao động và sinh viên; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng xã hội, kỷ cương, an toàn, lành mạnh.

Viện Hàn lâm KHCNVN yêu cầu các đơn vị trực thuộc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023 trong 02 tháng (tháng 10,11 năm 2023), cao điểm từ ngày 01/11 đến 09/11/2023 thông qua các hình thức như tăng cường các bài viết tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trên Cổng/Trang thông tin điện tử của đơn vị; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật; hoạt động thanh niên tình nguyện; lồng ghép trong các hoạt động công vụ của cán bộ; phát động thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam giai đoạn 2023 - 2028.

Chi tiết Công văn số 1271/VHL-VP ngày 5/6/2023 của Viện Hàn lâm KHCNVN về việc hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xem tại đây.

Thanh HàTags:
Tin liên quan