Hợp tác Việt Nam – Australia xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

12/09/2019
Từ ngày 25 đến 31/8/2019 Đoàn đại biểu gồm các nhà lãnh đạo và nghiên cứu cao cấp thuộc Bộ khoa học và công nghệ, Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam, Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Đại học Cần Thơ đã tới thăm các Trung tâm thương mại hóa khoa học và đổi mới sáng tạo tại các thành phố Brisbane, Canberra và Melbourne nhằm khám phá tiềm năng, sự phù hợp và hiệu quả của các tiếp cận hợp tác thương mại hóa khoa học khác nhau.

Tham gia đoàn về phía Viện Hàn lâm KHCNVN có PGS. TS. Phan Tiến Dũng, Phó trưởng ban Ứng dụng và triển khai công nghệ và TS. Nguyễn Hoàng Dương, Giám đốc Trung tâm Vật lý chất mềm và vật lý sinh học- Trung tâm phát triển công nghệ cao.  Chuyến công tác này là một phần của Chương trình nâng cao năng lực thương mại hóa các kết quả nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh quan hệ đối tác về đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và Australia.

Trong thời gian tại Australia đoàn công tác có cơ hội tiếp cận các mô hình hợp tác giữa công nghiệp và nghiên cứu nhằm tăng cường năng lực thương mại hóa khoa học và đổi mới sáng tạo, đẩy nhanh công nghệ và kiến thức vào thị trường và những bài học kinh nghiệm thực tiễn từ các đơn vị như: Bộ phận Đổi mới Sáng tạo thuộc Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia, Cơ quan Nghiên cứu khoa học và công nghiệp Australia, Mạng lưới Đổi mới Sáng Tạo Canberra, Hiệp hội Nghiên cứu và Phát triển Nông thôn Australia, Đại học Quốc gia Australia, Trung tâm Doanh nghiệp và Công nghệ Nông nghiệp, Đại Học Queensland, Uniquest, Trung Tâm Đổi mới sáng tạo thực phẩm thuộc Đại Học Monash.

daymanhhtvnaustralia

Đoàn làm việc với Uniquest, Đại học Queensland

daymanhhtvnaustralia1

Đoàn trao đổi công tác với Trung tâm đổi mới sáng tạo, Đại học Quốc gia Australia

Thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ là hoạt động không thể thiếu của các Viện nghiên cứu và trường đại học của Australia, nhằm tạo tác động phát triển kinh tế xã hội bền vững, là chỉ số đánh giá năng lực của các trường đại học và viện nghiên cứu từ đó được ưu tiên đầu tư nguồn lực của Nhà nước. Thúc đẩy thương mại hóa công nghệ là công việc khó và phức tạp do đó để triển khai thuận lợi, hiệu quả nhà nước cần xây dựng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và sự hỗ trợ mạnh mẽ của Chính phủ thông qua các cơ chế, chính sách phù hợp, thông thoáng, đặc biệt chính sách tài chính.

Nguồn: Ban ứng dụng và triển khai công nghệ
Xử lý tin: Mai LanTags:
Tin liên quan