Hợp tác khoa học và công nghệ giữa Viện Hàn lâm KHCNVN và Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà

22/04/2013
Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (Nghị quyết số 20-NQ/TW) về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, đồng thời thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu và triển khai ứng dụng các kết quả khoa học và công nghệ của Viện Hàn lâm KHCNVN đối với khu vực Tây Nguyên. Ngày 12/4/2013, tại thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) và Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà (VQG) đã kí Bản thỏa thuận hợp tác khoa học và công nghệ nhằm góp phần bảo tồn và phát triển bền vững cho một khu vực có giá trị đa dạng sinh học cao của Việt Nam cũng như của thế giới.

Tham dự buổi lễ, về phía Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng có đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên TW Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, cùng toàn thể lãnh đạo các sở ban ngành, các Viện, trường Đại học trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng. Về phía Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có GS. Châu Văn Minh, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị giúp Chủ tịch Viện và lãnh đạo các Viện nghiên cứu trực thuộc, Chủ tịch Hội đồng khoa học các ngành.

Đại diện lãnh đạo hai bên ký Bản thỏa thuận Hợp tác khoa học và công nghệ

Hợp tác khoa học công nghệ giữa Viện Hàn lâm KHCNVN và Vườn Quốc gia Bidoup-Núi Bà sẽ tập trung vào các lĩnh vực như Nghiên cứu biến đổi khí hậu; Nghiên cứu đa dạng sinh học; Nghiên cứu sinh lý, sinh thái; Nghiên cứu bảo tồn các loài động, thực vật, vi sinh vật, quí hiếm; Nghiên cứu xây dựng bảo tàng sinh thái và con người; Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học; Nghiên cứu sử dụng rừng bền vững; Xây dựng các chương trình hợp tác quốc tế mà hai bên cùng quan tâm; Điều tra tổng thể xác định hiện trạng tài nguyên, đề xuất các giải pháp phát triển bền vững Vườn Quốc gia và vùng phụ cận; Xây dựng hồ sơ trình quốc tế công nhận khu dự trữ sinh quyển thế giới; Tổ chức các hội thảo khoa học và các vấn đề khác có liên quan.

Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà

Vườn Quốc gia Bidoup-Núi Bà sẽ đảm bảo cung cấp hiện trường cho các cán bộ, chuyên gia của VAST đến nghiên cứu tại VQG; trao đổi các mẫu vật, tiêu bản nghiên cứu phù hợp với Công ước CITES và pháp luật của Việt Nam; tạo điều kiện thuận lợi cho các các cán bộ, chuyên gia của VAST đến nghiên cứu; hỗ trợ phòng làm việc, phòng thí nghiệm và chỗ ở hiện trường cho cán bộ, chuyên gia của VAST đến nghiên cứu trong khuôn khổ nguồn lực của VQG; cử cán bộ để cùng  tham gia thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu và các hoạt động khác có liên quan.

Về phía mình, VAST sẽ tư vấn các vấn đề về khoa học và công nghệ, thông qua việc thành lập các Hội đồng tư vấn và thẩm định về khoa học và công nghệ, trong thành phần có đại diện VQG tham gia. Mặt khác, VAST cũng hỗ trợ các chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho đội ngũ VQG thông qua các dự án hợp tác khoa học cũng như thúc đẩy xây dựng các quan hệ quốc tế.

Nguồn tin: Phạm Phượng
Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ
Xử lý tin: Thanh HàTags:
Tin liên quan