Hội thảo Triển khai Dự thảo các văn bản phục vụ việc thực hiện Nghị định mới thay thế Nghị định số 60/2017/NĐ-CP ngày 15/5/2017 của Chính phủ

27/10/2022
Ngày 26/10/2022, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tổ chức Hội thảo Triển khai xây dựng Dự thảo các văn bản phục vụ việc thực hiện Nghị định mới thay thế Nghị định số 60/2017/NĐ-CP ngày 15/5/2017 của Chính phủ.

Tham dự Hội thảo có TS. Phạm Tuấn Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Viện Hàn lâm; PGS. TS. Hà Quý Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức – Cán bộ; Lãnh đạo Văn phòng, các Ban chức năng, Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên Viện Hàn lâm, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc; Lãnh đạo Phòng Quản lý tổng hợp và chuyên viên phụ trách công tác tổ chức, cán bộ các đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ chuyên viên Ban Tổ chức - Cán bộ.

Toàn cảnh hội thảo

Nhiệm kỳ vừa qua, Viện Hàn lâm KHCNVN đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được quy định tại Nghị định số 60/2017/NĐ-CP ngày 15/5/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm KHCNVN. Viện Hàn lâm đã tích cực phối hợp với các Bộ ngành liên quan để trình Chính phủ ban hành Nghị định mới thay thế Nghị định số 60/2017/NĐ-CP.

Để kịp thời cập nhật, đồng bộ và cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, Nghị định mới thay thế Nghị định số 60 thành kế hoạch, nội dung, quy định của Viện Hàn lâm, Viện Hàn lâm tổ chức Hội thảo “Triển khai Dự thảo các văn bản phục vụ việc thực hiện Nghị định mới thay thế Nghị định số 60/2017/NĐ-CP ngày 15/5/2017 của Chính phủ” nhằm trao đổi, thảo luận các nội dung chủ yếu về Dự thảo một số quy chế, quy định của Viện Hàn lâm về công tác tổ chức, cán bộ; quy chế về công tác thi đua, khen thưởng; quy chế, quy định về công tác phân cấp quản lý cán bộ, Hội đồng Khoa học, Hội đồng Khoa học ngành, Hội đồng biên tập Tạp chí khoa học.

Từ thực tế tại đơn vị, các đại biểu đã có nhiều đóng góp, chia sẻ về nội dung các Dự thảo. Ban tổ chức Hội thảo tiếp thu các ý kiến để tiếp tục hoàn thiện các bản Dự thảo.

Các đại biểu tham dự hội thảo trao đổi, thảo luận

Chụp ảnh lưu niệm

Thanh HàTags:
Tin liên quan