Hội thảo quốc tế về xuất bản các tạp chí khoa học và công nghệ chuyên ngành của Viện KHCNVN theo chuẩn quốc tế

22/12/2011
Ngày 13/12/2011 tại Viện KHCNVN đã diễn ra Hội thảo quốc tế về xuất bản các tạp chí khoa học và công nghệ chuyên ngành của Viện KHCNVN theo chuẩn quốc tế. Tham dự hội thảo về phía Viện KHCNVN có GS. Nguyễn Đình Công, Phó Chủ tịch Viện, GS.VS. Nguyễn Văn Hiệu, Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Việt Nam, Tổng biên tập tạp chí Advances, GS. Nguyễn Khoa Sơn, Nguyên Phó chủ tịch Viện KHCNVN, Tổng biên tập Nhà xuất bản (NXB) khoa học tự nhiên và công nghệ, cùng đại diện lãnh đạo các tổ chức giúp việc Chủ tịch Viện, Viện nghiên cứu chuyên ngành và Hội đồng biên tập của 12 tạp chí khoa học và công nghệ Viện KHCNVN.

Về phía đại diện các NXB quốc tế có TS. Jane Roscoe, Giám đốc Phát triển kinh doanh NXB IOP, GS. Adarsh Sandhu, Biên tập viên NXB IOP, ông Andy Teo, Giám đốc Kinh doanh khu vực Châu Á Thái Bình Dương NXB Elsevier, ông Maurice Kwong, Giám đốc Điều hành Springer, bà Mandy Sum, Giám đốc phụ trách phát hành khu vực Đông Nam Á và ông Dennis tri, Biên tập viên NXB Springer.

Mục đích của hội thảo là nhằm giới thiệu một số mô hình xuất bản tạp chí quốc tế trên thế giới, từ đó đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng xuất bản các tạp chí khoa học và công nghệ chuyên ngành của Viện KHCNVN đạt chuẩn quốc tế trong điều kiện hiện nay.


GS. VS. Nguyễn Văn Hiệu, Tổng biên tập tạp chí ANSN, trình bày báo cáo tại hội thảo

Thông tin và truyền bá các xuất bản phẩm dưới dạng các tạp chí, cũng như các ấn phẩm thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ dưới dạng sách là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động khoa học và công nghệ của Viện KHCNVN. Nhận thức được tầm quan trọng này, nhiều năm qua lãnh đạo Viện đã rất quan tâm đầu tư cho việc xuất bản các tạp chí khoa học và công nghệ chuyên ngành, sách tham khảo và chuyên khảo có hàm lượng khoa học cao,... Nhiều tạp chí được nâng cấp cả về nội dung và hình thức, đáp ứng phần lớn nhu cầu của đọc giả. Hơn nữa, một số tạp chí đã được xuất bản bằng tiếng Anh và được phát hành rộng rãi phục vụ cộng đồng người đọc trong nước và quốc tế.

Tại hội thảo có 05 báo cáo được trình bày, các báo cáo chủ yếu tập trung vào giới thiệu tình hình xuất bản tạp chí khoa học và công nghệ hiện nay, các mô hình xuất bản tạp chí của một số NXB trên thế giới như IOP, Springer, Elsevier, đồng thời đưa ra các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng các tạp chí khoa học và công nghệ Viện KHCNVN đạt chuẩn quốc tế.

Một số hình ảnh khác tại hội thảo:


TS. Jane Roscoe, Giám đốc Phát triển kinh doanh NXB IOP, trình bày báo cáo tại hội thảo


GS. Adarsh Sandhu, Biên tập viên khu vực Châu Á – Thái Bình Dương NXB IOP, trình bày báo cáo tại hội thảo


Ông Andy Teo, Giám đốc kinh doanh khu vực Châu Á – Thái Bình Dương NXB Elsevier, trình bày báo cáo tại hội thảo


Ông Maurice Kwong, Giám đốc điều hành NXB Springer, trình bày báo cáo tại hội thảo


GS. Nguyễn Khoa Sơn, Tổng biên tập NXB Khoa học tự nhiên và công nghệ - Viện KHCNVN, chủ trì hội thảo


Toàn cảnh hội thảo

Tin và Ảnh: Minh Tâm

Tags:
Tin liên quan