Hội thảo “Nghiên cứu đánh giá môi trường chiến lược cho các cảng Việt Nam, những kinh nghiệm quốc gia và quốc tế\\"

28/07/2009
Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt nam vừa ký Quyết định số 04/QĐ-KHCNVN, ngày 06/01/2009 về việc cho phép Viện Tài nguyên và Môi trường biển phối hợp với Trường Đại học tự do Brussells Bỉ tổ chức hội nghị kết thúc dự án với tiêu đề “Nghiên cứu đánh giá môi trường chiến lược cho các cảng Việt Nam, những kinh nghiệm quốc gia và quốc tế” được tổ chức tại Hải Phòng vào ngày 09/01/2009.
Tham dự Hội nghị có 03 chuyên gia Trường Đại học tự do Bỉ: Mr.F.Wens, Prf.Luc Hens, 01 chuyên gia SEA và 40 đại biểu Việt Nam.
Hội nghị nằm trong khuôn khổ dự án “Nghiên cứu đánh giá môi trường chiến lược cảng Hải Phòng, Việt Nam do cộng đồng vùng Flander thuộc Vương quốc Bỉ tài trợ, trong thời gian từ 2006-2008.
Mục tiêu của Hội nghị nhằm tổng kết quá trình thực hiện của Dự án, chia sẻ các kết quả nghiên cứu Dự án đạt được. Đồng thời Hội nghị cũng kỳ vọng tạo ra diễn đàn trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm về nghiên cứu đánh giá môi trường chiến lược giữa các chuyên gia trong nước và quốc tế.
Xử lý và cung cấp tin: Công Tiến
Văn phòng Viện KH&CN Việt Nam


Tags:
Tin liên quan