Hội thảo “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nữ công công đoàn các cấp”

19/10/2011
Trong không khí phụ nữ cả nước hân hoan hướng về kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, sáng ngày 17/10/2011, Công đoàn Viện khoa học và Công nghệ Việt Nam đăng cai, tạo điều kiện để  Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức Hội thảo “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nữ công công đoàn các cấp” tại Viện khoa học và . Tham dự Hội thảo có bà Đỗ Thị Yên, Ủy viên Ban chấp hành, Phó trưởng ban nữ công - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ông Lê Đình Thảo, Chánh văn phòng, Chủ tịch Công đoàn - Viện KHCNVN, bà Trần Thị Hoan, Trưởng ban nữ công – Công đoàn viên chức Việt Nam, bà Nguyễn Giang Tuệ Minh, Phó Chủ tịch – Công đoàn viên chức Việt Nam, cùng 51 đại diện là Chủ tịch, Phó chủ tịch, Trưởng ban, Phó trưởng ban nữ công công đoàn viên chức của các bộ, ban, ngành và đoàn thể trung ương. Ông Lê Đình Thảo, Chánh Văn phòng, Chủ tịch Công đoàn Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam tham dự và phát biểu chào mừng. 

Nhận thức rõ về vai trò, vị trí của Ban nữ công công đoàn các cấp (NCCĐCC) trong công tác vận động nữ cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CBCCVC-LĐ), nhằm phát huy hơn nữa vai trò của nữ CBCCVC-LĐ và hoạt động nữ công công đoàn, Hội thảo lần này nhằm đạt ba mục tiêu chính sau:

  • Một là, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Ban nữ công, cán bộ nữ công công đoàn các cấp trong công tác vận động nữ CBCCVC-LĐ;
  • Hai là, nhìn nhận một cách khách quan các kết quả và hoạt động của Ban NCCĐCC tác động tới hoạt động công đoàn và phong trào nữ CBCCVC-LĐ ở cơ sở, đồng thời chỉ rõ những khó khăn, bất cập, hạn chế trong hoạt động nữ công hiện nay;
  • Ba là, đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục khó khăn, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban NCCĐCC trong thời gian tới.


Ông Lê Đình Thảo, Chánh văn phòng, Chủ tịch Công đoàn Viện KHCNVN, phát biểu chào mừng Hội thảo

Tại hội thảo đã có 10 bài tham luận được trình bày. Thông qua các bài tham luận, ý kiến trao đổi cho thấy, công tác nữ công ở các cấp Công đoàn viên chức Việt Nam thời gian qua luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của chính quyền, Ban thường vụ, Ban chấp hành công đoàn các cấp và thu hút được đông đảo chị em tham gia. Hoạt động nữ công là một trong những nội dung khá nổi trong các hoạt động của công đoàn tại các cơ quan, đơn vị. Kết quả từ hoạt động nữ công có tác động thiết thực đến đẩy mạnh phong trào nữ CBCCVC-LĐ, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Ban NCCĐCC đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, tổ chức khá toàn diện các mặt hoạt động như chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ CBCCVC-LĐ theo quy định của pháp luật; động viên kịp thời nữ CBCCVC-LĐ học tập nâng cao trình độ, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc; tổ chức các hoạt động về giới, bình đẳng giới, dân số - gia đình, công tác cán bộ nữ và sự tiến bộ của phụ nữ, các hoạt động xã hội từ thiện…. Qua đó, Ban nữ công càng khẳng định vai trò, vị trí đại diện cho nữ CBCCVC-LĐ và là cơ quan tham mưu cho Ban chấp hành công đoàn đồng cấp về công tác vận động nữ trong đơn vị.

Tại Hội thảo các đại biểu cùng nhau phân tích, chia sẻ kinh nghiệm để giúp hoạt động nữ công đạt được những kết quả tốt bao gồm sự chỉ đạo sát sao của Ban thường vụ, Ban chấp hành công đoàn; sự quan tâm tạo điều kiện của lãnh đạo đơn vị đối với phong trào và hoạt động nữ công; tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo của cán bộ nữ công đoàn các cấp; nội dung hoạt động nữ công phải gắn liền và phù hợp với nhiệm vụ, điều kiện cụ thể của mỗi đơn vị; hình thức hoạt động phải phong phú, cuốn hút chị em; công tác tổng kết, khen thưởng, động viên chị em phải được tiến hành kịp thời…

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng nêu rõ những khó khăn, hạn chế trong hoạt động nữ công hiện nay, trên cơ sở sở đó đề xuất các giải pháp khắc phục cụ thể, thiết thực. Hội thảo đã tổng hợp được các nhóm giải pháp như sau: nâng cao nhận thức vai trò của công tác nữ công và Ban nữ công; tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực tham mưu của Ban NCCĐCC; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nữ công; đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn viên chức Việt Nam.


Bà Nguyễn Giang Tuệ Minh, Phó Chủ tịch – Công đoàn viên chức Việt Nam, phát biểu tại hội thảo

Kết luận tại hội thảo, bà Nguyễn Giang Tuệ Minh, Phó Chủ tịch – Công đoàn Viên chức Việt Nam hy vọng với những kinh nghiệm hay, những giải pháp thiết thực nêu ra tại hội thảo sẽ được Ban NCCĐCC, cán bộ công đoàn, cán bộ nữ công của các đơn vị tham dự Hội thảo áp dụng, triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị mình một cách có hiệu quả. Thông qua Hội thảo lần này, Công đoàn và Ban nữ công công đoàn các cấp - Công đoàn Viên chức Việt Nam đóng góp thêm tiếng nói và hành động thiết thực, tạo bước chuyển biến mới trong hoạt động nữ công và phong trào nữ CBCCVC-LĐ, điều này cũng đồng nghĩa với việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công đoàn các cấp.

 Một số hình ảnh khác tại hội thảo:
Các đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo

Tin và Ảnh: Minh Tâm Tags:
Tin liên quan