Hội thảo cuối kỳ đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS trong quản lý, đánh giá tổng hợp tài nguyên thiên nhiên và môi trường phục vụ phát triển kinh tế xã hội và du lịch tỉnh Đắk Nông”

23/11/2020
Ngày 18/11/2020, Viện Công nghệ vũ trụ tổ chức Hội thảo cuối kỳ đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS trong quản lý, đánh giá tổng hợp tài nguyên thiên nhiên và môi trường phục vụ phát triển kinh tế xã hội và du lịch tỉnh Đắk Nông”. Hội thảo nằm trong chuỗi hoạt động khoa học công nghệ hướng tới kỷ niệm 14 năm thành lập Viện Công nghệ vũ trụ (20/11/2006-20/11/2020).

 cnvt.2

Đề tài thuộc Chương trình Khoa học công nghệ cấp Quốc gia về công nghệ vũ trụ giai đoạn 2016-2020 với mục tiêu nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS trong quản lý và đánh giá tổng hợp tài nguyên thiên nhiên và môi trường bao gồm một số đối tượng cụ thể như lớp phủ nguyên rừng, nước mặt, sử dụng đất, và khai thác khoáng sản; Từ đó, phân tích, đánh giá, đề xuất phân vùng chức năng sinh thái môi trường phục vụ phát triển kinh tế xã hội và du lịch tỉnh Đắk Nông.

Trong quá trình thực hiện, đề tài đã có các buổi hội thảo và thu thập các ý kiến đóng góp của các Sở, Ban, Ngành và cán bộ quản lý ở địa phương về thực trạng và nhu cầu ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Qua đó, đề tài đã tập trung nghiên cứu vào các vấn đề sát với thực tiễn tại địa phương như tài nguyên đất, nước, rừng và khoáng sản; làm tăng tính ứng dụng của các sản phẩm khoa học công nghệ.

Hội thảo được tổ chức nhằm chia sẻ một số kết quả nghiên cứu khoa học chính của đề tài và tiếp thu các góp ý, xây dựng từ các nhà khoa học giúp chủ nhiệm và tập thể nghiên cứu hoàn thiện đề tài.

Một số báo cáo trình bày tại Hội thảo:

  • Một số kết quả nghiên cứu chính của đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS trong quản lý, đánh giá tổng hợp tài nguyên thiên nhiên và môi trường phục vụ phát triển kinh tế xã hội và du lịch tỉnh Đắk Nông”. – TS. Lê Quang Toan, Viện Công nghệ vũ trụ, Chủ nhiệm đề tài.
  • Đánh giá biến động hiện trạng lớp phủ, sử dụng đất ứng dụng dữ liệu viễn thám đa thời gian. – PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Hương, Đại học Tây Nguyên.
  • Kết hợp ảnh viễn thám độ phân giải cao với ảnh UAV trong giám sát hoạt động khai thác mỏ lộ thiên. – TS. Tống Sĩ Sơn, Đại học Việt Pháp.
  • Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS trong quản lý tài nguyên nước mặt. – ThS. Tống Thị Huyền Ái, Viện Công nghệ vũ trụ.
  • Nghiên cứu đánh giá tổng hợp và đề xuất phân vùng chức năng sinh thái môi trường phục vụ định hướng phát triển kinh tế xã hội và du lịch tỉnh Đắk Nông. – GS. Phạm Hoàng Hải, Viện Địa lý.

cnvt.1

Chụp ảnh lưu niệm

Tác giả: Thanh Hà


Tags:
Tin liên quan