Hội thảo chuyên đề Hội nhập kinh tế thế giới: Tình hình kinh tế nước ta, triển vọng, cục diện thế giới và chính sách đối ngoại của Việt Nam

29/10/2011
Sáng ngày 18/10/2011, Trung tâm Đào tạo, tư vấn và chuyển giao công nghệ, Viện KHCNVN đã tổ chức Hội thảo chuyên đề Hội nhập kinh tế thế giới - tình hình kinh tế nước ta, triển vọng, cục diện thế giới và chính sách đối ngoại của Việt Nam do đồng chí Vũ Khoan, nguyên Phó thủ tướng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trình bày. Hội thảo đã thu hút khoảng 200 cán bộ, công chức của các đơn vị trực thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam tham dự.

untitled
Nguyên Phó thủ tướng Vũ Khoan thuyết trình tại Hội thảo

Hiện nay, Hội nhập kinh tế quốc tế là xu thế tất yếu, nó đem lại không ít cơ hội cũng như thách thức cho tất cả các bên tham gia. Hội nhập kinh tế đã góp phần thu hút một số lượng lớn các nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam và khiến cho kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam tăng đáng kể. Ngược lại, hội nhập cũng đưa đến những áp lực không nhỏ cho các doanh nghiệp và các nhà quản lý Việt Nam trong việc cạnh tranh với các đối tác nước ngoài. Điều đó đặt ra cho các nhà lãnh đạo Việt Nam cần phải mở rộng nhận thức với các thị trường tự do, thể chế thị trường để có thể vạch ra đường lối sáng suốt, các chính sách cơ động, linh hoạt.

Đặc biệt trong thời gian này khi khủng hoảng kinh tế thế giới đã ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế toàn cầu và nền kinh tế Việt Nam, nguyên phó thủ tướng cho rằng đã đến lúc người Việt Nam phải vượt qua rào cản về tư duy của một nước lạc hậu, phụ thuộc vào viện trợ và tài chính, công nghệ của nước ngoài, để có tư duy của một nước có một vị thế quan trọng ở Đông Nam Á và có vị thế đang tăng lên ở Châu Á và thế giới. Với tư cách là thành viên WTO, Việt Nam tham gia bình đẳng vào phân công và hợp tác quốc tế trong một thế giới toàn cầu hóa, trước hết là xây dựng thể chế toàn cầu.

Trong đó, nguyên Phó thủ tướng nhấn mạnh ba nguyên tắc then chốt khi tham gia hội nhập, đó là giữ vững độc lập chủ quyền, tích cực tạo lập môi trường quốc tế hòa bình, ổn định để phát triển và không ngừng nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Trên cơ sở ba nguyên tắc đó, Nhà nước ta đã và đang kiên trì thực hiện nhất quán đường lối ngoại giao vừa kiên quyết vừa mềm dẻo linh hoạt với mục tiêu lựa chọn mô hình phát triển phù hợp để Việt Nam có thể trở thành nước công nghiệp vào năm 2020, theo đó nhiệm vụ trước mắt là chống lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.

toan canh m
Toàn cảnh Hội thảo

Tin và ảnh: Bích DiệpTags:
Tin liên quan