Hội thảo Chính sách thúc đẩy thương mại hóa tài sản trí tuệ ở các viện nghiên cứu

09/03/2015
Nhằm thúc đẩy thương mại hóa công nghệ thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa – hiện đại hóa phục vụ phát triển KT - XH của đất nước, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách khác nhau như luật khoa học công nghệ, sở hữu trí tuệ, thương mại hóa sản phẩm khoa học công nghệ, các chương trình đổi mới sáng tạo, chương trình đổi mới công nghệ ...

Nhận thức được vai trò quan trọng của công tác sở hữu trí tuệ trong nghiên cứu khoa học và công nghệ, trong 5 năm (2010 – 2014) các nhà khoa học của Viện hàn lâm KHCNVN nỗ lực đạt được nhiều kết quả đáng nghi nhận, trong đó việc nộp đơn và được cấp giấy chứng nhận bảo hộ cho các kết quả nghiên cứu của Viện tăng đáng kể. Cho đến nay, Viện Hàn lâm đã được cấp bằng bảo hộ 33 bằng sáng chế và 26 giải pháp hữu ích trong tổng số trên 100 bằng Sở hữu trí tuệ (SHTT) của Viện; Tuy nhiên, số kết quả KHCN của Viện được ứng dụng, thương mại hóa vẫn còn hạn chế. Một trong những nguyên nhân đó là chưa nắm vững chính sách mới của nhà nước về thúc đẩy thương mại hóa công nghệ cũng như nhận thức rõ vai trò của đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Vì vậy, với mục tiêu thúc đẩy các hoạt động sáng tạo; bảo hộ và khai thác hiệu quả kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước, được sự cho phép của Lãnh đạo Viện Hàn lâm, Ban UD&TKCN tổ chức Hội thảo "Chính sách thúc đẩy thương mại hóa tài sản trí tuệ ở các Viện nghiên cứu" tại Viện Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Nha Trang ngày 27/01/2015. Tham dự hội thảo ngoài các cán bộ khoa học của các Viện nghiên cứu thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN khu vực miền Trung và Tây Nguyên còn có các lãnh đạo của Cục phát triển thị trường và doanh nghiệp KHCN, Sở Khoa học công nghệ Khánh Hòa và các doanh nghiệp khoa học công nghệ.

htnhatrang2
TS. Phạm Hồng Quất, Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp KHCN trình bày tại Hội thảo

Qua các phát biểu chia sẻ kinh nghiệm trong công tác chuyển giao công nghệ từ chính sách của Nhà nước, các quy định của Viện Hàn lâm và thực tiễn chuyển giao công nghệ của các Bộ ngành, Viện nghiên cứu, đặc biệt có sự chia sẻ kinh nghiệm của các nhà doanh nghiệp, hội thảo đi đến kết luận:

  • Nâng cao nhận thức và hiểu biết về đổi mới sáng tạo cho cán bộ nghiên cứu.
  • Xây dựng sự hợp tác của các nhà khoa học công nghệ trongnhững ngành, lĩnh vực khác nhau để có thể giải quyết các vấn đề thực tiễn của xã hội.
  • Thúc đẩy sự gắn kết giữa các Viện nghiên cứu với các doanh nghiệp để hoàn thiện sản phẩm và phát triển thị trường.

htnhatrang1
PGS.TS. Phan Tiến Dũng, Phó trưởng Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ trình bày tại Hội thảo

Theo PGS. TS. Phan Tiến Dũng, Phó trưởng Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ cho biết, các ý kiến phát biểu tại Hội thảo có thể tham khảo hữu ích trong định hướng, xây dựng cơ chế chính sách thúc đẩy thương mại hóa các sản phẩm trí tuệ của Viện Hàn lâm.

Nguồn tin: Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ
Xử lý tin: Minh Tâm
 

 Tags:
Tin liên quan