Hội thảo đánh giá nhu cầu sử dụng thông tin và kế hoạch phát triển nguồn tài nguyên thông tin giai đoạn 2011 – 2015 ở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

29/10/2010
Ngày 14/10/2010, Hội thảo đánh giá nhu cầu sử dụng thông tin và kế hoạch phát triển nguồn tài nguyên thông tin giai đoạn 2011 – 2015 ở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện KHCNVN) đã được tổ chức với mục tiêu xây dựng kế hoạch bổ sung tài nguyên khoa học công nghệ trình Chủ tịch Viện phê duyệt cho giai đoạn 2011 – 2015. Tham dự Hội thảo có GS.TSKH. Nguyễn Đình Công, Phó Chủ tịch Viện KHCNVN, đại diện lãnh đạo, hội đồng khoa học, phòng quản lý tổng hợp và các cán bộ làm công tác thông tin thư viện của các đơn vị trực thuộc Viện KHCNVN. Hội thảo cũng có sự tham dự của đại diện Igroup tại Hà Nội, công ty đã cung cấp tài liệu điện tử cho Viện KHCNVN trong thời gian qua.

Một nhiệm vụ quan trọng của Trung tâm Thông tin – Tư liệu là xây dựng kết hoạch bổ sung nguồn tài nguyên cho Thư viện Viện KHCNVN, phục vụ cho công tác nghiên cứu của các cán bộ của Viện. Năm 2006, Trung tâm đã tiến hành xây dựng kế hoạch bổ sung nguồn tài nguyên khoa học công nghệ bao gồm các tạp chí in nước ngoài bằng tiếng Anh và tiếng Nga cho giai đoạn 2006 – 2010, sách khoa học công nghệ trong và ngoài nước. Trong thời gian này, do xu thế phát triển chung của nguồn tài nguyên khoa học công nghệ nên một số tạp chí điện tử đã được bổ sung và đặc biệt từ năm 2009 đến nay Thư viện số của Viện KHCVN được triển khai đã phần nào đáp ứng được nhu cầu thông tin khoa học công nghệ của các cán bộ khoa học trong Viện.

Tại Hội thảo, Ths. Trần Văn Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin – Tư liệu đã trình bày báo cáo:"Tổng hợp kết quả điều tra nhu cầu sử dụng nguồn tin khoa học công nghệ của các cán bộ nghiên cứu thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam". Kết quả điều tra cho thấy các tạp chí điện tử được sử dụng nhiều và hỗ trợ tốt cho nghiên cứu là ScienceDirect, Springerlink, Science Magazine với mức độ đáp ứng và chất lượng phục vụ tương đối khả quan. Riêng đối với Thư viện số do Trung tâm Thông tin – Tư liệu triển khai từ năm 2009 thì hầu như toàn bộ người sử dụng được hỏi đều cho rằng khả năng truy cập vào Thư viện dễ dàng, thuận tiện song tốc độ truy cập của Thư viện số còn hạn chế.


Ths. Trần Văn Hồng trình bày Tổng hợp kết quả điều tra nhu cầu sử dụng nguồn tin khoa học công nghệ của cán bộ nghiên cứu thuộc Viện KHCNVN


TS. Nguyễn Tiến Đạt, Giám đốc TTTTTL trình bày về xu thế phát triển tài nguyên khoa học công nghệ và kế hoạch triển khai tại Viện KHCNVN

Trên cơ sở những kết quả đã điều tra được cũng như thực tế phát triển nguồn tài nguyên thông tin tại Viện KHCNVN, TS. Nguyễn Tiến Đạt, Giám đốc Trung tâm Thông tin – Tư liệu đã trình bày với hội thảo Xu thế phát triển nguồn tài nguyên khoa học công nghệ và kế hoạch triển khai ở Viện KHCNVN. Theo đó, dự kiến kế hoạch phát triển nguồn tài nguyên trong giai đoạn 2011 – 2015 của Viện KHCNVN như sau:

  • Tăng cường nguồn tạp chí điện tử cho Thư viện số: Science Direct, Sringerlink, ACS, Science Magazine, AIP, IOP…
  • Phát triển và tích hợp nguồn tài nguyên số nội sinh vào thư viện số.
  • Nâng cao chất lượng mạng thông tin
  • Hiện đại hoá thư viện truyền thống
  • Nâng cao chất lượng phục vụ thư viện.

Đại diện công ty Igroup cũng giới thiệu báo cáo về :"Các xu thế nghiên cứu gần đây về các nguồn tài nguyên điện tử" và về cơ sở dữ liệu 1.800 tạp chí điện tử ScienceDirect. Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin - Tư liệu Vũ Thị Hồng Tâm có báo cáo về: "Giới thiệu các sản phẩm thông tin khoa học tại Trung tâm Thông tin - Tư liệu". Phần thảo luận tại Hội thảo diễn ra khá sôi nổi với các ý kiến đề xuất tăng cường nguồn tài nguyên điện tử có chất lượng cao về khoa học công nghệ cho thư viện số, liên kết, chia sẻ thông tin với các trung tâm thông tin khác để có thêm nguồn thông tin khoa học, thường xuyên tổ chức Hội nghị về nhu cầu tin và kịp thời thông tin tới người dùng khi có những nguồn tài nguyên thông tin khoa học mới.

Phát biểu tại Hội thảo, GS. Nguyễn Đình Công, Phó Chủ tịch Viện cho rằng đối với một cơ quan nghiên cứu thì vai trò của thông tin đặc biệt là những thông tin khoa học là rất quan trọng, lãnh đạo Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam tin tưởng những ý kiến trong buổi Hội thảo này sẽ giúp Trung tâm Thông tin – Tư liệu Viện đưa ra phương án tốt nhất cho kế hoạch phát triển nguồn tài nguyên thông tin giai đoạn 2011 – 2015 của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Kết luận buổi Hội thảo, TS. Nguyễn Tiến Đạt, Giám đốc Trung tâm Thông tin – Tư liệu đánh giá cao sự quan tâm của Lãnh đạo Viện KHCNVN và của các cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ khoa học thuộc các Viện nghiên cứu trong Viện KHCN VN, ghi nhận những ý kiến đóng góp, thảo luận tại Hội thảo và mong tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp thêm trong thời gian tới để có thể trình Lãnh đạo Viện KHCNVN vào cuối tháng 11/2010 bản kế hoạch phát triển nguồn tài nguyên thông tin giai đoạn 2011-2015 của Viện KHCNVN.

Tin và ảnh: Quỳnh TrangTags:
Tin liên quan