Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Đảng năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021

28/12/2020
Ngày 24/12/2020, Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tổ chức “Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Đảng năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021” tại hai điểm cầu Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh. Đồng chí Châu Văn Minh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chủ trì Hội nghị, cùng với sự tham dự của các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm và các đồng chí Bí thư các tổ chức đảng trực thuộc.

tkdang2020.1

tkdang2020.2

Đồng chí Châu Văn Minh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bí thư Châu Văn Minh cho biết năm 2020 có nhiều khó khăn thách thức với đại dịch Covid-19, năm các tổ chức đảng trực thuộc và Đảng bộ Viện Hàn lâm đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị lần này sẽ thảo luận, làm rõ những kết quả nổi bật năm 2020, chỉ ra những mặt còn hạn chế sau 01 năm lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; theo đó phân tích những khó khăn, thách thức, xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, phấn đấu hoàn thành vượt mức mục tiêu, kế hoạch năm 2021, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Bầu cử Quốc hội khóa XV.

tkdang2020.3

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Phó Bí thư Đảng ủy trình bày Dự thảo báo cáo tổng kết công tác đảng 2020, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2021 của Đảng ủy Viện Hàn lâm KHCNVN

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Phó Bí thư Đảng ủy Viện Hàn lâm đã trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021 của Đảng ủy Viện Hàn lâm. Dự thảo báo cáo đã nêu rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm và các cấp ủy trực thuộc trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị (công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, hoạt động đào tạo nhân lực khoa học công nghệ, ứng dụng triển khai công nghệ trong đời sống sản xuất; cùng các kết quả nổi bật trong công tác phát triển tiềm lực, công tác hợp tác quốc tế, thông tin, xuất bản; công tác phòng, chống Covid-19); trong công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; công tác tổ chức – cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên và tình hình chí trị nội bộ; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể; công tác ban hành văn bản chỉ đạo và các báo cáo; kết quả tổ chức đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020-2025.

Đánh giá chung năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 tới nhiều mặt hoạt động của Viện, song Đảng ủy Viện Hàn lâm đã cùng với cấp ủy các cấp bám sát các nghị quyết của Trung ương Đảng, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Nghị quyết Đại hội VII của Đảng bộ Viện Hàn lâm để cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp; các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, công nghệ, triển khai ứng dụng, đào tạo, hợp tác quốc tế, thông tin xuất bản năm 2020 đều đạt kết quả tốt.

Tiếp tục chương trình, Hội nghị đã được nghe và thống nhất thông qua: Dự thảo Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm KHCNVN năm 2021; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát năm 2020 và thông qua Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của Đảng ủy Viện Hàn lâm KHCNVN; Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ ba.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, GS.VS. Châu Văn Minh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Viện Hàn lâm đã gửi lời cảm ơn đến các đồng chí trong Ban Chấp hành, các đồng chí Bí thư đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã hết sức tập trung trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trong năm 2020. Đồng chí Bí thư cũng đề nghị tất cả các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm, các đồng chí Bí thư các cấp ủy trực thuộc, lãnh đạo các đơn vị tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa sức lực và trí tuệ để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi mọi mặt công tác năm 2021. Nhân dịp năm mới sắp đến, GS. VS. Châu Văn Minh gửi lời chúc sức khỏe, thành công và chúc mừng năm mới tới toàn thể đại biểu tham dự Hội nghị.

tkdang2020.4

Chụp ảnh lưu niệm

Tác giả: Thanh Hà


Tags:
Tin liên quan