Hội nghị Triển khai một số nội dung về công tác tổ chức, cán bộ năm 2022

31/03/2022
Thực hiện “Kế hoạch triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước của Chính phủ và của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, giai đoạn 2021-2025”, ngày 30/3/2022, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức Hội nghị Triển khai một số nội dung về công tác tổ chức, cán bộ năm 2022. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

PGS.TS. Trần Tuấn Anh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chủ trì hội nghị, cùng với sự tham dự của PGS.TS. Hà Quý Quỳnh – Trưởng Ban Tổ chức-Cán bộ; đồng chí Nguyễn Thị Huệ - Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm; các đồng chí Lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác TCCB của các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm.

PGS.TS. Trần Tuấn Anh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chủ trì hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Trong những năm qua, công tác tổ chức, cán bộ của Viện Hàn lâm đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần không nhỏ vào sự ổn định và phát triển của Viện Hàn lâm, hệ thống tổ chức bộ máy của Viện Hàn lâm ngày một kiện toàn và hoạt động ổn định, chất lượng và số lượng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ khoa học không ngừng được nâng cao. Kết quả này góp phần thực hiện "Kế hoạch triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước của Chính phủ và của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, giai đoạn 2021-2025". Hội nghị tập trung đánh giá tình hình triển khai thực hiện công tác tổ chức, cán bộ, trọng tâm là công tác quy hoạch cán bộ, sắp xếp tổ chức bộ máy, công tác tinh giản biên chế, đồng thời phổ biến, triển khai một số Hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương và của Chính phủ về công tác tổ chức, cán bộ.

Trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu tham gia đã được nghe các báo cáo về tình hình sắp xếp, tổ chức bộ máy, công tác tinh giản biên chế và các Hướng dẫn mới trong công tác quy hoạch cán bộ. Hội nghị cũng được nghe tham luận của một số đơn vị trực thuộc như: Viện Hải dương học, Viện Khoa học vật liệu, Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam nhằm minh họa thêm các báo cáo của Viện Hàn lâm. Qua đó, các đại biểu đã nắm chắc hơn những quy định trong công tác về tổ chức, cán bộ đồng thời trao đổi kinh nghiệm, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại các đơn vị trực thuộc cũng như đề xuất những kiến nghị, giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác tổ chức, cán bộ tại đơn vị trực thuộc.

Chụp ảnh lưu niệm

Phương HàTags:
Tin liên quan