Hội nghị tổng kết công tác Đảng Quý I, nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý II/2018

09/04/2018
Sáng ngày 4/4/2018, Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác Đảng Quý I, nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý II/2018”. Đồng chí Châu Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chủ trì hội nghị, với sự tham dự của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm. Trong buổi chiều cùng ngày, Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng được tổ chức có sự tham dự của các đồng chí Bí thư, cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc.

tkdangquy1.1Toàn cảnh hội nghị

Mở đầu hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Liêm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Viện Hàn lâm đã trình bày dự thảo báo cáo công tác Đảng Quý I, nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý II/2018:

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:

Công tác kế hoạch-tài chính: Tổ chức đánh giá, nghiệm thu các đề tài, dự án kết thúc theo đúng tiến độ, đảm bảo quy định; Xây dựng báo cáo thường niên của Viện Hàn lâm; Tiếp tục triển khai phần mềm dữ liệu chuyên gia cho các đề tài 7 hướng ưu tiên và phần mềm phân bổ kinh phí; Hoàn thành báo cáo thẩm định phương án phân bổ và tiến hành phân bổ kinh phí năm 2018 cho các đơn vị trực thuộc.

Công tác triển khai ứng dụng công nghệ: Thẩm định đánh giá các đề tài mở mới năm 2018; Triển khai xuất bản cuốn Giới thiệu khoa học công nghệ năm 2018 của Viện Hàn lâm; Chỉ đạo các đơn vị đề xuất nhiệm vụ xây dựng hệ thống định vị trên tàu cá; Phối hợp với VTV1 xây dựng phim tư liệu về vật liệu tiên tiến ứng dụng trong nông nghiệp, tiếp cận cách mạng công nghiệp 4.0; và kế hoạch chuẩn bị giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019.

Công tác đào tạo, thông tin xuất bản và hợp tác quốc tế: tiếp tục được chỉ đạo sát sao, đặc biệt là việc tổ chức đào tạo theo chương trình quy định và có giải pháp thích hợp để tuyển nghiên sinh theo yêu cầu mới về chất lượng. Đón tiếp các Đoàn khách quốc tế đến làm việc với Viện Hàn lâm; thẩm định các nhiệm vụ HTQT giai đoạn 2018-2019; và làm thủ tục cho các đơn vị tổ chức hội nghị hội thảo quốc tế, ký các thỏa thuận hợp tác với các đối tác quốc tế.

tkdangquy1.2

Đồng chí Nguyễn Quang Liêm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy trình bày dự thảo Báo cáo

Về công tác lãnh đạo chính trị, tư tưởng: Lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể thực hiện tốt công tác quyên truyền, giáo dục và phát động phong trào thi đua nhân các ngày lễ lớn; thông tin chính thức về các hoạt động APEC 2017 và chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc; Tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; Chỉ đạo xây dựng báo cáo “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ-TW của BCH Trung ương khóa X về xây dựng đội ngũ tri thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Về công tác tổ chức, xây dựng đảng: Ban Thường vụ Đảng ủy Viện đã thông qua nghị quyết kết nạp đảng cho 4 đồng chí, chuyển đảng chính thức cho 16 đảng viên dự bị, tiếp nhận 9 đảng viên chuyển đến, chuyển sinh hoạt đảng cho 8 đảng viên đi nơi khác. Quý I/2018, Đảng bộ Viện Hàn lâm đã tiến hành đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên: xét, tặng Giấy khen cho 03 chi bộ trực thuộc đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu” 5 năm liên tục, 05 tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2017, 03 đảng viên đạt tiêu chuẩn “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liên tục và 04 đảng viên đạt “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2017. Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm đã xét, đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tặng Bằng khen cho 02 đảng viên đạt tiêu chuẩn “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liên tục, đề nghị tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 1 đồng chí và Huy hiệu 45 tuổi đảng cho 1 đồng chí.

Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt, Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm thực hiện quy trình bổ nhiệm lại và đã được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 268/QĐ-TTg ngày 05/3/2018 bổ nhiệm lại Chủ tịch Viện Hàn lâm đối với GS.VS. Châu Văn Minh.

Về công tác kiểm tra, giám sát: Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã họp định kỳ theo quy chế làm việc và Chương trình công tác của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, thống nhất thông qua và triển khai các nội dung công tác năm 2018; Xây dựng báo cáo tổng kết việc thực hiện Quy chế về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ gửi Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Về lãnh đạo đoàn thể quần chúng: Đảng ủy và Lãnh đạo Viện thường xuyên quan tâm, chú trọng vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cho Công đoàn, Đoàn Thanh niên CSHCM, Hội Cựu chiến binh hoạt động.

Về phương hướng nhiệm vụ Quý II/2018: Quý II/2018 có rất nhiều nhiệm vụ quan trọng cần thực hiện, Đảng ủy Viện Hàn lâm tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, công tác Kiểm tra giám sát, công tác đoàn thể quần chúng. Trong đó, có một số nhiệm vụ trọng tâm như xây dựng báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; Xây dựng kế hoạch ngân sách nhà nước năm 2019 và 3 năm 2019-2021; Triển khai kiểm tra, duyệt quyết toán tài chính năm 2017 cho các đơn vị trực thuộc; Tăng cường công tác quảng bá khoa học công nghệ của Viện Hàn lâm năm 2018; Thống nhất với các đối tác nước ngoài về các nhiệm vụ hợp tác song phương giai đoạn 2018-2019.

Hội nghị cũng đã được nghe báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của BCH Trung ương khóa X “về xây dựng đội ngũ tri thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và báo cáo kết quả về thí điểm tổ chức Diễn đàn khoa học chuyên nghiệp của trí thức khi tham gia hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội các chủ trương, chính sách, dự án phát triển kinh tế-xã hội.

Phát biểu tổng kết hội nghị, GS.VS. Châu Văn Minh, Bí thư Đảng ủy Viện Hàn lâm đề nghị các đồng chí trong Ban chấp hành, các đồng chí bí thư đảng bộ, chi bộ trực thuộc hết sức tập trung trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trong Quý II/2018 với những nhiệm vụ đã được xác định, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

tkdangquy1.4

Chụp ảnh lưu niệm sau Hội nghị

Thanh Hà

 Tags:
Tin liên quan