Hội nghị tập huấn sử dụng hệ thống điều hành tác nghiệp Vast Office tại Viện Hàn lâm KHCNVN

20/03/2018
Ngày 01/03/2018, được sự đồng ý của Lãnh đạo Viện và thực hiện công tác của Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin Viện Hàn lâm KHCNVN, Trung tâm Tin học và Tính toán đã tổ chức Hội nghị tập huấn sử dụng hệ thống điều hành tác nghiệp Vast Office cho các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN.
Hệ thống điều hành tác nghiệp Vast Office được đưa vào sử dụng tại Viện Hàn lâm KHCNVN và tất cả các đơn vị trực thuộc đã mang lại những hiệu quả thiết thực và là bước đi cụ thể trong việc triển khai Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Viện Hàn lâm, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học ngày càng tốt hơn.

Tham dự tập huấn có gần 100 đại biểu là Lãnh đạo, Trưởng/ Phó phòng Quản lý tổng hợp, nhân viên văn thư của các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm; Lãnh đạo và chuyên viên hướng dẫn của Trung tâm Tin học và Tính toán.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã được chuyên viên Trung tâm Tin học và Tính toán hướng dẫn và thực hành trực tiếp các tính năng cơ bản của Hệ thống điều hành tác nghiệp Vast Office như gửi/nhận văn bản trên hệ thống; báo cáo công việc trên hệ thống; điều hành công việc nội bộ trong đơn vị như phân công công việc, lập lịch mời họp, ghi chép, liên hệ và thư viện tài liệu trên hệ thống.

vastoffice.2

Chuyên viên Trung tâm Tin học và Tính toán hướng dẫn tại Hội nghị

Hội nghị tập huấn được tổ chức nhằm hỗ trợ cho các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN khai thác hiệu quả các tính năng hữu ích của hệ thống điều hành tác nghiệp Vast Office cho việc quản lý công việc nội bộ của đơn vị, quản lý công tác văn thư lưu trữ và điều hành công việc.

vastoffice.1

Giao diện hệ thống điều hành tác nghiệp Vast Office

Hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp Vast Office là hệ thống hỗ trợ công tác văn thư gửi và nhận văn bản giữa các đơn vị; cho phép người dùng quản lý giao việc, ghi nhận, trao đổi và xử lý thông tin một cách dễ dàng và hiệu quả thay cho hệ thống thư điện tử truyền thống.

Ưu điểm nổi bật của Hệ thống điều hành tác nghiệp Vast Office:

- Đầy đủ các tính năng cơ bản giúp người dùng có thể dễ dàng và nhanh chóng giao việc cho các bộ phận hoặc nhân viên; dễ dàng kiểm soát thời gian làm việc, nội dung công việc và các báo cáo của bộ phận, cá nhân trong quá trình xử lý công việc.
- Kết nối thông báo tự động qua email.
- Tốc độ, văn bản chắc chắn đến được địa chỉ người dùng và người dùng ngay lập tức có thể tải văn bản khi nó được đưa lên hệ thống.
- Đảm bảo được bí mật thông tin và tính toàn vẹn của văn bản.
- Có các thông tin đi kèm với mỗi văn bản, được sử dụng để xem tóm tắt nội dung và sử dụng làm báo cáo, thống kê. Các thông tin này được cập nhật 1 lần và các bên sử dụng văn bản đó được kế thừa và sử dụng lại để làm báo cáo, thống kê riêng cho đơn vị mình.
- Kiểm soát được việc nhận và xử lý văn bản của các đơn vị.
- Được gắn kèm với luồng công việc, hồ sơ công việc nên dễ dàng tổ chức, điều hành các công việc liên quan đến văn bản hoặc ngược lại là gắn các văn bản liên quan đến một công việc để tham khảo.
- Lập các báo cáo, thống kê đầy đủ, chi tiết. Người dùng có thể tùy biến và tạo ra các báo cáo tùy theo các yêu cầu.

Thanh HàTags:
Tin liên quan