Hội nghị tập huấn công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022

12/07/2022
Ngày 11/7/2022, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức: "Hội nghị tập huấn công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022" cho các đơn vị trực thuộc khu vực Hà Nội.

Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Trần Tuấn Anh, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; TS. Phạm Tuấn Huy, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam (Viện Hàn lâm), Trưởng Ban Kiểm tra; TS. Đinh Văn Minh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ; Các đồng chí đại diện Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh Viện Hàn lâm, các đồng chí Lãnh đạo các đơn vị, lãnh đạo cấp phòng và đại diện công đoàn, thanh tra nhân dân các đơn vị trực thuộc.

Công tác phòng, chống tham nhũng ở Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam luôn được Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm quan tâm, chỉ đạo thực hiện bằng nhiểu biện pháp như: đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường công khai, minh bạch trong đơn vị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và áp dụng các biện pháp phòng ngừa, chủ động triển khai hướng dẫn đến các đơn vị trực thuộc kịp thời, đúng quy định các văn bản về phòng, chống tham nhũng.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe TS. Đinh Văn Minh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ trình bày các nội dung: Quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và của công dân trong phòng, chống tham nhũng. Mô hình, kinh nghiệm, gương tiêu biểu về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính, công tác kê khai, công khai tài sản thu nhập.

Toàn cảnh Hội nghị

TS. Đinh Văn Minh phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị "Tập huấn công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022" đã cung cấp cho các đại biểu những kiến thức pháp luật mới, thiết thực về công tác phòng, chống tham nhũng.

Tin: Phương HàTags:
Tin liên quan