Hội nghị Sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

01/07/2022
Ngày 30/6/2022, Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Toàn cảnh hội nghị sơ kết

Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Công đoàn Viện Hàn lâm) có 49 công đoàn trực thuộc, trong đó có 42 công đoàn cơ sở và 07 công đoàn bộ phận.

Sáu tháng đầu năm 2022, tình hình dịch bệnh Covid-19 có nhiều chuyển biến tích cực, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban lãnh đạo Viện Hàn lâm và Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức VIệt Nam, Ban Thường vụ, Ban chấp hành Công đoàn Viện Hàn lâm luôn đổi mới hoạt động để phù hợp với tình hình thực tế.

Đồng chí Nguyễn Thị Huệ, Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm chủ trì hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Công đoàn Viện Hàn lâm đã hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra và đạt được nhiều kết quả quan trọng như: thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đặc biệt trong việc hỗ trợ cán bộ đoàn viên trong đại dịch covid; tổ chức các hoạt động “Tết Sum vầy – Xuân Bình an”; luôn phát huy vai trò của cán bộ công đoàn, tổ chức công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, đoàn viên, tạo môi trường đoàn kết, an tâm nghiên cứu, làm việc cho cán bộ, công đoàn viên. Các công tác tuyên truyền, giáo dục, triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước, phát triển đoàn viên, bồi dưỡng cán bộ đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, hoạt động nữ công... đều được triển khai thực hiện tốt. Hoạt động này góp phần tạo nên thành công trong các mặt hoạt động của Viện Hàn lâm và đơn vị. Cũng trong khuôn khổ Hội nghị các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào bản dự thảo Báo cáo và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cho 6 tháng cuối năm 2022. 

Tại Hội nghị, Công đoàn Viện Hàn lâm KHCNVN đã trao các Quyết định khen thưởng: Quyết định tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Quyết định tặng Bằng khen chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của BCH Công đoàn Viên chức Việt Nam; Quyết định tặng Giấy khen chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của BCH Công đoàn Viện Hàn lâm cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc.  

Trao Kỷ niệm chương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

 

 

Trao tặng Bằng khen, Giấy khen "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" của BCH Công đoàn Viên chức Việt Nam và BCH Công đoàn Viện Hàn lâm

 

Tác giả: Mai Lan


Tags:
Tin liên quan