Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 73-NQ/ĐUVHL ngày 03/02/2017 của Đảng ủy Viện Hàn lâm KHCNVN về “nâng cao công tác đào tạo gắn với nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ”

19/05/2022
Ngày 17/5/20222, Đảng ủy Viện Hàn lâm KHCNVN tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 73-NQ/ĐUVHL ngày 03/02/2017 của Đảng ủy Viện Hàn lâm KHCNVN về “nâng cao công tác đào tạo gắn với nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ”. Tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện Ban thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm, Lãnh đạo Văn phòng Đảng ủy và một số đơn vị trực thuộc.

Ngay sau khi ban hành Nghị quyết 73-NQ/ĐUVHL Đảng ủy Viện Hàn lâm KHCNVN đã phổ biến, triển khai trong toàn Đảng bộ Viện Hàn lâm. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết 73 đã tạo ra những chuyển biến đồng bộ tích cực  trên các mặt công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các đơn vị trực thuộc nói riêng và Viện Hàn lâm nói chung.

Trong 5 năm qua, các cấp ủy đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị triển khai nghị quyết với các nội dung chính như: đổi mới phương thức đào tạo, tăng cường hợp tác với nhiều cơ sở đào tạo trong nước và quốc tế; chia sẻ cơ sở hạ tầng, trang thiết bị nghiên cứu và phòng thí nghiệm; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cơ sở đào tạo và các viện nghiên cứu chuyên ngành trong công tác tuyển sinh, đào tạo, quản lý, nghiên cứu khoa học, làm đề tài luận án của học viên; hỗ trợ khởi nghiệp, tài trợ cho các ý tưởng sáng tạo, giải pháp hữu ích; duy trì và đẩy mạnh hoạt động thông tin, truyền thông nhằm kết nối và tạo môi trường tương tác giữa các cơ sở đào tạo với các viện nghiên cứu chuyên ngành, các khoa, bộ môn, giảng viên, học viên; xây dựng nguồn học liệu và tài liệu tham khảo cho sinh viên, học viên; đổi mới và nâng cao hoạt động xuất bản và công bố quốc tế.

Kết quả cho thấy các đơn vị đào tạo và nghiên cứu trực thuộc đã chủ động xây dựng cơ chế liên kết và hợp tác, triển khai linh hoạt nhằm phát huy lợi thế về chuyên môn, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Viện Hàn lâm trong công tác đào tạo. Hoạt động đào tạo, Đại học, Thạc sĩ; Tiến sĩ; sau Tiến sĩ; xét, bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận; xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên chất lượng cao từ các nhà khoa học ở các Viện nghiên cứu chuyên ngành; hệ thống cơ sở vật chất, thiết bị, phòng thí nghiệm được tăng cường khai thác, sử dụng cho công tác đào tạo...

Từ những kết quả đạt được và những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai, báo cáo tổng kết cũng đưa ra các nhiệm vụ giải pháp tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết trong thời gian tới.

Chụp ảnh lưu niệm

 

Tác giả: Thanh Hà


Tags:
Tin liên quan