Hội nghị Khoa học và Công nghệ Biển toàn quốc lần thứ V

29/10/2011
Thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, ngày 20 - 22/10/2011, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã chủ trì phối hợp với các Bộ, ban, ngành liên quan tổ chức trọng thể “Hội nghị Khoa học và Công nghệ Biển toàn quốc lần thứ V”. Tham dự Hội nghị có TS. Lê Đình Tiến, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Chu Phạm Ngọc Hiển, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, PGS.TSKH. Nguyễn Văn Cư, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, GS. Châu Văn Minh, Ủy viên trung ương Đảng, Chủ tịch Viện KHCNVN chủ trì Hội nghị, cùng đông đảo các nhà khoa học và quản lý của các viện chuyên ngành, trường đại học, trung tâm nghiên cứu, ứng dụng và triển khai trong lĩnh vực biển và hải đảo trên cả nước.


Toàn cảnh hội thảo

Hội nghị nhằm mục đích giới thiệu, trao đổi, thảo luận về một số thành tựu và kết quả nghiên cứu khoa học - công nghệ biển nổi bật trong thời gian qua, cũng như về định hướng nghiên cứu đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Ngoài phiên họp khai mạc toàn thể, Hội nghị được chia thành các tiểu ban như: Tiểu ban Khí tượng, thủy văn và Động lực học biển; Tiểu ban Địa lý, địa chất và Địa vật lý biển; Tiểu ban Sinh học và Nguồn lợi sinh vật biển; Tiểu ban Sinh thái, môi trường và Quản lý biển; Tiểu ban Năng lượng, kỹ thuật công trình, vận tải và Công nghệ biển.


GS. Châu Văn Minh, Ủy viên trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, các báo cáo khoa học và tham luận đề cập đến nhiều nội dung về khoa học và công nghệ biển, về những vấn đề khai thác và quản lý tổng hợp tài nguyên môi trường biển của các nhà khoa học, nhà quản lý thuộc các Bộ, ngành và địa phương trong cả nước, cũng như sự quan tâm lớn của xã hội đối với biển.

Trong thời gian 10 – 15 năm gần đây kể từ Hội nghị khoa học lần thứ IV, khoa học và công nghệ biển của nước ta đã ghi nhận những bước tiến bộ mới, những thành tựu nổi bật rất có ý nghĩa, đóng góp không nhỏ cho công cuộc phát triển kinh tế, quản lý tài nguyên môi trường và khoa học biển, cụ thể như:

  • Đã mở rộng, bổ sung, điều tra khái quát tài nguyên, môi trường biển Việt Nam, hoàn thiện điều tra khái quát vùng biển ven bờ và bước đầu mở rộng ra cả vùng biển xa bờ. Nhờ vậy, cho đến nay nước ta đã có được số liệu đánh giá tương đối hoàn chỉnh về tiềm năng nguồn lợi hải sản, khoáng sản, dầu khí trên toàn vùng biển Việt Nam, bao gồm cả vùng biển gần bờ và vùng sâu xa bờ, tiền đề cho việc định hướng nghiên cứu khai thác trên toàn vùng biển. Trong giai đoạn vừa qua, với sự tham gia của trên 40 chuyên gia khoa học biển hàng đầu của cả nước, nước ta đã tiến hành soạn thảo và xuất bản được bộ chuyên khảo “Biển Đông” gồm 4 tập, bộ “Atlas biển Việt Nam và kế cận” gồm 60 tờ bản đồ tỷ lệ 1:1.000.000 – 2.000.000, tuyển 8 tập các kết quả chủ yếu của chương trình Khoa học công nghệ biển KC-09/01-05, KC-09/06-10. Có thể nói đây như là kết quả hoạt động điều tra khảo sát khái quát vùng biển nước ta từ trước đến nay, tài liệu tổng hợp về Biển Đông lần đầu tiên được xuất bản ở nước ta, chưa có ở các nước trong khu vực;
  • Đã đánh giá đầy đủ hơn đa dạng sinh học biển Việt Nam và tiềm năng tài nguyên thiên nhiên biển Việt Nam. Có thể coi đây như những đóng góp mới cho sự hiểu biết, đánh giá tài nguyên môi trường biển, chuẩn bị cơ sở cho việc tiến tới khai thác toàn diện, khai thác theo chiều sâu tiềm năng tài nguyên biển nước ta trong chiến lược quốc gia về biển;
  • Đã đánh giá tình trạng môi trường, bước đầu thực hiện dự báo tài nguyên môi trường biển. Các kết quả về dự báo tài nguyên, môi trường biển là một trong những điểm mới rất đáng chú ý của hoạt động nghiên cứu biển trong giai đoạn vừa qua, thể hiện bước phát triển của hoạt động nghiên cứu biển từ điều tra mô tả, thống kê ban đầu đã chuyển sang nghiên cứu các vấn đề về cơ chế, quy luật biến động của các quá trình biển, tạo thế chủ động trong khai thác, bảo vệ, phòng chống thiên tai biển;
  • Đã mở rộng và nâng cao các nghiên cứu phục vụ xây dựng công trình và quản lý biển;
  • Chú trọng xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển tiềm lực con người.

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, hoạt động nghiên cứu biển nước ta trong giai đoạn vừa qua cũng có một số mặt khó khăn, bất cập dẫn đến hạn chế sự phát triển như: chậm trong điều tra khái quát vùng biển xa bờ; ít chú trọng xây dựng cơ sở hạ tầng cho hoạt động nghiên cứu biển; chậm đổi mới trong tổ chức, quản lý hoạt động điều tra nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu quả; chậm xây dựng Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ biển phục vụ Chiến lược biển quốc gia…


GS. TSKH. Dương Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Viện KHCNVN, trình bày báo cáo
"Tình hình nghiên cứu khoa học - công nghệ biển hiện nay và định hướng nghiên cứu
trong giai đoạn tới"

Trong thời gian diễn ra Hội nghị, bên cạnh các báo cáo khoa học được trình bày, các nhà khoa học đã cùng nhau trao đổi, thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu, tâm huyết của mình và đưa ra những đề xuất mới có tính chủ động, sáng tạo, có tính ứng dụng cao nhằm đưa các công trình nghiên cứu khoa học vào thực tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng trên vùng biển và hải đảo Việt Nam.

Trong khuôn khổ Hội nghị còn diễn ra buổi Trưng bày, triển lãm các thành tựu khoa học và công nghệ biển trong những năm vừa qua.

Một số hình ảnh khác trong khuôn khổ Hội nghị:


Chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị


Gian trưng bày Viện Địa chất và Địa vật lý biển


Gian trừng bày Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên


Gian trưng bày Viện Hóa sinh biển


Gian trừng bày Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh hóa


Quang cảnh buổi trưng bày, triển lãm

 

Tin và Ảnh: Minh TâmTags:
Tin liên quan