Hội nghị Khoa học Tiểu ban Đa dạng sinh học và các chất có hoạt tính sinh học

21/10/2020
Ngày 16/10/2020, được sự cho phép của Ban Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Tiểu ban Đa dạng sinh học và Các chất có hoạt tính sinh học đã tổ chức Hội nghị Khoa học nhân dịp 45 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (1975-2020).

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã xuất bản Kỷ yếu của Hội nghị chỉ số: ISBN 978-604-9955 với các bài báo trong Kỷ yếu đều có số DOI về kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc 12 Viện chuyên ngành và Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, thuộc ngành Đa dạng sinh học và Các chất có hoạt tính sinh học của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đây là những kết quả nghiên cứu mới, thu được từ các chương trình, dự án, đề tài khoa học thuộc ngành Đa dạng sinh học và Các chất có hoạt tính sinh học trong 05 năm gần đây. Hội nghị đã nghe và thảo luận 11 báo cáo, bao gồm 09 báo cáo tổng quan tình hình nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng của 08 Viện nghiên cứu chuyên ngành và Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, cùng với 2 báo cáo chuyên đề.

Hội nghị kết thúc thành công, tạo cơ hội để các nhà khoa học tham gia chia sẻ những nghiên cứu trong lĩnh vực Đa dạng sinh học và Các chất có hoạt tính sinh học, đồng thời cũng là dịp để Hội đồng ngành Đa dạng sinh học nhìn nhận đánh giá về những kết quả đã đạt được trong thời gian 05 năm qua và xác định định hướng, mục tiêu rõ hơn trong thời gian tới.

Sau đây là một số hình ảnh của Hội nghị:

GS.TSKH. Trần Văn Sung phát biểu khai mạc Hội nghị

Các nhà khoa học tham gia báo cáo tại Hội nghị

Chụp ảnh lưu niệm

Tác giả: Phương Hà


Tags:
Tin liên quan