Hội nghị Khoa học kỷ niệm 35 năm thành lập Viện KHCNVN (1975 - 2010)

04/11/2010
Ngày 25/10/2010, Viện KHCNVN đã tổ chức thành công "Hội nghị Khoa học kỷ niệm 35 năm thành lập Viện KHCNVN". Mục tiêu của Hội nghị là nhằm giới thiệu một số thành tựu và kết quả nghiên cứu nổi bật của Viện KHCNVN trong 35 năm qua, đặc biệt tập chung vào giai đoạn 5 năm gần đây 2005 - 2010.

Hội nghị được chia thành 9 Tiểu ban gồm: Nghiên cứu cơ bản trong Toán, Lý; Công nghệ thông tin - Tự động hoá - Công nghệ Vũ trụ; Khoa học vật liệu; Các chất có hoạt tính sinh học; Môi trường và Năng lượng; Khoa học sự sống; Khoa học trái đất; Khoa học công nghệ biển; Toạ đàm về hoạt động ứng dụng và triển khai công nghệ tại Viện KHCNVN.


Toạ đàm về hoạt động ứng dụng và triển khai công nghệ tại Viện KHCNVN

Hội nghị đã thu hút một số lượng lớn các nhà khoa học trong cả nước về tham dự. Số lượng các báo cáo trình bày tại Hội nghị là rất chọn lọc. Tổng số báo cáo được trình bày là 152 báo cáo. Trong đó số báo cáo tại Tiểu ban Nghiên cứu cơ bản trong Toán, Lý là 12; Tiểu ban Công nghệ thông tin - Tự động hoá - Công nghệ Vũ trụ là 18; Tiểu ban Khoa học vật liệu là 27;  Tiểu ban Các chất có hoạt tính sinh học là 13; Tiểu ban Môi trường và Năng lượng là 17; Tiểu ban Khoa học sự sống là 15; Tiểu ban Khoa học trái đất là 13; Tiểu ban Khoa học - Công nghệ biển là 23; và  tại Toạ đàm về Hoạt động ứng dụng và Triển khai công nghệ tại Viện KHCNVN là 14.

Tại Hội nghị, các nhà khoa học báo cáo các thành tựu, kết quả nghiên cứu đã đạt được trong 35 năm qua, cùng nhau thảo luận, đóng góp ý kiến cho phương hướng phát triển của Viện giai đoạn 2010 - 2020 và tầm nhìn tới 2030. Hội nghị là dịp để các nhà khoa học thuộc các Viện nghiên cứu chuyên ngành khác nhau có cơ hội gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm và cùng hợp tác trong các hoạt động nghiên cứu, triển khai. Đây cũng là dịp để các nhà khoa học trẻ có điều kiện học hỏi và tìm hiểu thêm về Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Một số hình ảnh của Hội nghị Khoa học tại các tiểu ban:


Tiểu ban Khoa học - Công nghệ biển tổ chức tại hội trường Viện Địa chất và Địa vật lý biển


Tiểu ban Các chất có hoạt tính sinh học tổ chức tại hội trường Viện Hoá học


Tiểu ban Công nghệ thông tin - Tự động hoá - Công nghệ Vũ trụ tổ chức tại hội trường Viện Công nghệ thông tin


Tiểu ban Khoa học sự sống tổ chức tại hội trường Viện Công nghệ sinh học


Tiểu ban Nghiên cứu cơ bản trong Toán, Lý tổ chức tại hội trường Viện Toán học


Tiểu Ban Khoa học vật liệu tổ chức tại hội trường Viện Khoa học vật liệu


Tiểu ban các Khoa học về trái đất tổ chức tại hội trường Viện Vật lý địa cầu


Tiểu ban Môi trường - Năng lượng tổ chức tại hội trường Viện Khoa học năng lượng và Viện Công nghệ môi trường

 

Tin: Minh Tâm
Ảnh: Minh Tâm, Quỳnh Trang,
các đơn vị trực thuộc Viện KHCNVN cung cấpTags:
Tin liên quan