Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII

11/12/2018
Ngày 7/12/2018, Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đồng chí Châu Văn Minh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chủ trì hội nghị; đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tham dự hội nghị.

TW8.2

Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW 8 khóa XII của Đảng bộ Viện Hàn lâm KHCNVN (tại Hội trường lớn 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội)

Hội nghị được tổ chức tại Hội trường lớn của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tại Hà Nội và kết nối trực tuyến tại hai điểm cầu thành phố Hồ Chí Minh và Nha Trang. Tại Hà Nội, Hội nghị có sự tham dự của hơn 300 đại biểu là các cán bộ chủ chốt tại Hà Nội, Hải Phòng, Huế, gồm các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm, các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Viện Hàn lâm, các đồng chí Bí thư, cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc từ cấp chi ủy trở lên, Văn phòng Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo ở các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm từ cấp Trưởng phòng trở lên, các Báo cáo viên và Cộng tác viên dư luận xã hội cấp Viện Hàn lâm, Thường trực Công đoàn và Đoàn thanh niên; Tại các điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh và Nha Trang, có sự tham dự của toàn thể đảng viên, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc từ cấp Trưởng phòng trở lên (hơn 115 đồng chí tại Thành phố Hồ Chí Minh và gần 50 đồng chí tại Nha Trang). 

TW8.3

Đồng chí Châu Văn Minh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm khai mạc Hội nghị và thông báo những nội dung cơ bản của Hội nghị TW 8 khóa XII

Đồng chí Châu Văn Minh phát biểu khai mạc Hội nghị, thông báo về các dung cơ bản mà Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (họp từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 10 năm 2018) đã thảo luận và những nghị quyết, kết luận đã ban hành: Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương; Kết luận số 37-KL/TW ngày 17/10/2018 về tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Đồng chí Bí thư đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học tập, quán triệt nghị quyết và đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị phát huy cao độ tinh thần học tập, tiếp tục triển khai quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII tại đơn vị; đồng chí cũng tin tưởng rằng với trí tuệ và sự nghiêm túc triển khai thực hiện, với tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng, Đảng bộ Viện Hàn lâm sẽ góp sức cùng toàn Đảng thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII, đưa nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống.

TW8.1

Đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, báo cáo chi tiết những nội dung cơ bản của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII

Đồng chí Phạm Quang Thao đã trình bày súc tích, chi tiết các nội dung của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, phân tích ý nghĩa nội hàm của các Nghị quyết với những liên hệ thực tế sinh động khi triển khai thực hiện tại Viện Hàn lâm KHCNVN.

Hội nghị đã được tổ chức trang trọng, nghiêm túc tại ba điểm cầu Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang; các đại biểu tham dự phấn khởi, tiếp thu hiệu quả. Kết quả học tập quán triệt Nghị quyết được thể hiện qua các bản thu hoạch nêu rõ sự nhận thức của cá nhân về các nội dung cơ bản của các nghị quyết và những ý kiến liên hệ bản thân, liên hệ với các hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Thanh Hà

 Tags:
Tin liên quan