Hội nghị giới thiệu nhân sự quy hoạch Ủy viên Trung ương Đảng khoá XIV, nhiệm kỳ 2026 – 2031, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

07/08/2023
Thực hiện Kế hoạch của Ban Chấp hành Trung ương; Công văn của Ban Chỉ đạo về việc giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031, ngày 07/8/2023 Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức Hội nghị các bước giới thiệu nhân sự quy hoạch Ủy viên Trung ương Đảng khoá XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031. GS. VS. Châu Văn Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm tham dự và chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị giới thiệu quy hoạch Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 – 2031

Tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện các Ban, Bộ, Ngành ở Trung ương gồm: Vụ V, Ban Tổ chức Trung ương; Vụ Địa bàn II, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Vụ V, Ban Nội chính Trung ương; Vụ Công chức Viên chức, Bộ Nội vụ; Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; cùng các đồng chí theo thành phần tham dự 4 bước của quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch.

Phát biểu chỉ đạo tại các Hội nghị, đồng chí Châu Văn Minh nhấn mạnh, Hội nghị được tổ chức nhằm giới thiệu nhân sự quy hoạch Ủy viên Trung ương, làm cơ sở cho công tác nhân sự Đại hội lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026-2031 của Đảng. Việc rà soát, giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 phải bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng, độ tuổi, đối tượng theo đúng quy định và phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng. Đồng chí đã phổ biến, quán triệt nội dung chính tại các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo về phương hướng công tác nhân sự và quy trình giới thiệu nhân sự để các đại biểu hiểu rõ yêu cầu, tiêu chuẩn, quy trình... giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

 
Đồng chí Châu Văn Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm phát biểu chỉ đạo tai Hội nghị

Hội nghị giới thiệu nhân sự quy hoạch Ủy viên Trung ương Đảng khoá XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Viện Hàn lâm diễn ra trong sáng ngày 07/8/2023 đã thành công tốt đẹp.

 
Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu tại Hội nghị

Nguồn tin: Ban Tổ chức - Cán bộ và Kiểm Tra
Xử lý: Minh Tâm

 

 Tags:
Tin liên quan