Hội nghị Công tác văn phòng năm 2011

19/07/2011
Ngày 08/7/2011, được sự quan tâm chỉ đạo của Ban lãnh đạo Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Văn phòng Viện tổ chức Hội nghị Công tác Văn phòng năm 2011. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Tâm, nguyên Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, đồng chí Phan Văn Kiệm, Trưởng ban Tổ chức Cán bộ Viện, đồng chí Lê Đình Thảo, Chánh Văn phòng Viện cùng các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên chuyên trách các đơn vị trực thuộc Viện KHCNVN.

Hội nghị Công tác Văn phòng Viện KHCNVN năm 2011 tập trung vào ba nội dung cơ bản như sau:

  • Tổng kết 10 năm thi hành Pháp lệnh Lưu trữ Quốc gia, thực tiễn công tác văn thư, lưu trữ Viện KHCNVN;
  • Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về văn thư, lưu trữ và cung cấp thông tin trên cổng thông tin điện tử, cụ thể là Thông tư số 01/2011/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính và các văn bản quy định khác về công tác văn thư, lưu trữ; Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;
  • Ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của văn phòng, đặc biệt là ứng dụng chữ ký số trong công tác chuyển nhận văn bản qua thư điện tử tại Viện KHCNVN.


Đồng chí Lê Đình Thảo trình bày báo cáo
“Tổng kết 10 năm thi hành Pháp lệnh lưu trữ Quốc gia của Viện KHCNVN”

Theo đánh giá của các đại biểu tham dự Hội nghị, trong những năm qua công tác hành chính văn phòng và nghiệp vụ văn thư lưu trữ của Viện KHCNVN đã có nhiều chuyển biến và đổi mới, từng bước đi vào nề nếp, đáp ứng được nhiệm vụ, phục vụ tốt cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của các cấp lãnh đạo trong toàn Viện. Trên cơ sở những chuyển biến đó, để góp phần đổi mới, kiện toàn công tác hành chính của Viện cần tiếp tục tăng cường đầu tư cho công tác văn thư – lưu trữ, hiện đại hóa các trang thiết bị chuyên dùng cho công tác văn phòng, định kỳ tổ chức hội nghị tại các tỉnh thành lân cận, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị về công tác văn phòng, nghiệp vụ văn thư lưu trữ. Đồng thời, các đại biểu cũng hết sức quan tâm đến việc ứng dụng hoạt động công nghệ thông tin, xây dựng các phần mềm trong tác nghiệp văn phòng nói chung, văn thư lưu trữ nói riêng nhằm quản lý văn bản, phục vụ khai thác tư liệu kịp thời như ứng dụng chữ ký số trong công tác chuyển nhận văn bản qua thư điện tử đối với các đơn vị trực thuộc…

Các đại biểu tham gia báo cáo tại Hội nghị

Tổng kết Hội nghị đồng chí Bùi Văn Dũng, Phó Chánh Văn phòng khẳng định công tác văn phòng là nội dung không thể tách rời trong nhiệm vụ cải cách hành chính của mỗi đơn vị. Việc vận dụng những kiến thức chuyên môn thực hiện tốt các quy định của Nhà nước về công tác văn phòng nói chung, công tác văn thư – lưu trữ nói riêng của Nhà nước, của Viện KHCNVN đã và đang góp phần đổi mới, cải cách hành chính trong Viện KHCNVN và trong từng đơn vị.


Đồng chí Bùi Văn Dũng, Phó Chánh Văn phòng phát biểu tổng kết hội nghị

Tin và ảnh: Bích DiệpTags:
Tin liên quan