Hội nghị công tác Đảng quý I, nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II năm 2020

01/04/2020
Sáng ngày 26/3/2020, Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tổ chức “Hội nghị Ban chấp hành lần thứ hai mươi: Kết quả công tác quý I, nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II năm 2020”. Để đảm bảo chương trình công tác và thực hiện giải pháp phù hợp tình hình dịch bệnh COVID-19, Hội nghị Ban chấp hành đã được tổ chức trực tuyến tại 03 điểm cầu: Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh và Nha Trang. Đồng chí Châu Văn Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chủ trì Hội nghị, với sự tham dự đầy đủ của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm. Trước khi vào hội trường dự Hội nghị, các đại biểu đã được kiểm tra thân nhiệt, sát trùng tay và phát khẩu trang.

Đồng chí Châu Văn Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm chủ trì, khai mạc Hội nghị

Sau khi đồng chí Châu Văn Minh phát biểu khai mạc và thông qua chương trình Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Liêm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Viện Hàn lâm đã thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy trình bày dự thảo Báo cáo kết quả công tác quý I với những nội dung cơ bản về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; về công tác lãnh đạo chính trị, tư tưởng; công tác tổ chức, xây dựng đảng; công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; công tác kiểm tra, giám sát; công tác lãnh đạo đoàn thể quần chúng. Báo cáo đã nêu rõ Đảng ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm đã lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, với tinh thần trách nhiệm cao các mặt công tác trực tiếp ở cấp Viện Hàn lâm, đồng thời thông qua các cấp ủy đảng trực thuộc đối với công tác lãnh đạo ở các đơn vị trực thuộc, góp phần quan trọng tạo nên các kết quả, thành tích trên mọi mặt công tác của Viện Hàn lâm; trên cơ sở đó có định hướng đúng, xác định phù hợp, cụ thể những nhiệm vụ trọng tâm cho công tác quý II năm 2020. Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ đã nhất trí cao về các nội dung nêu trong dự thảo báo cáo, trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến bổ sung để hoàn thiện Báo cáo.

Đồng chí Nguyễn Quang Liêm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy trình bày Dự thảo báo cáo công tác đảng quý I, nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II năm 2020

Hội nghị đã nghe Ban Thường vụ Đảng ủy báo cáo về công tác chuẩn bị Đại hội đảng cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Bí thư Châu Văn Minh đã thông báo tóm tắt về công tác của các Tiểu ban Nhân sự, Tiểu Ban Văn kiện và Tiểu ban Phục vụ tổ chức đại hội, và phân công việc cụ thể trong các Tiểu ban. Đồng chí Bùi Đình Trí, Phó Bí thư Đảng ủy đã báo cáo về công tác chuẩn bị Văn kiện trình đại hội, đã in xong Dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ Viện Hàn lâm để gửi cho các tổ chức đảng trực thuộc xin ý kiến đóng góp trong các đại hội của các tổ chức đảng trực thuộc; đồng chí cũng báo cáo về công tác rà soát tiêu chuẩn chính trị và hồ sơ nhân sự của các đồng chí được đề cử tham gia cấp ủy cấp cơ sở trong toàn Đảng bộ Viện Hàn lâm. Đồng chí Nguyễn Quang Liêm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy báo cáo kết quả trực tiếp làm việc với 50 tổ chức đảng trực thuộc về công tác chuẩn bị tổ chức đại hội cấp cơ sở, gồm các nội dung về công tác chuẩn bị văn kiện đại hội, đề án nhân sự cấp ủy cụ thể, công tác hậu cần phục vụ tổ chức đại hội ở từng tổ chức đảng; trao đổi về một số nội dung của Hướng dẫn 03-HD/TW ngày 24/3/2020 hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng. Các ý kiến trao đổi trong Hội nghị đã thống nhất đánh gia cao kết quả công tác của Ban Thường vụ trong Quý I, đặc biệt là trong công tác chỉ đạo chuẩn bị đại hội cấp cơ sở của các tổ chức đảng trực thuộc nhiệm kỳ 2020 – 2025 và chuẩn bị Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

Đồng chí Bùi Đình Trí, Phó Bí thư Đảng ủy Viện Hàn lâm báo cáo về công tác rà soát hồ sơ nhân sự và công tác chuẩn bị văn kiện

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Châu Văn Minh đánh giá cao công tác lãnh đạo của Đảng ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, các đồng chí Bí thư các tổ chức Đảng trực thuộc, đề nghị các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ quý II năm 2020 với những nhiệm vụ cụ thể, trọng tâm; đặc biệt là công tác chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Viện Hàn lâm, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm KHCNVN lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020-2025.

Chụp ảnh lưu niệm

Cũng trong sáng ngày 26/3/2020, Hội nghị Ban chấp hành mở rộng đã được tổ chức trực tuyến tại 03 điểm cầu: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Nha Trang với sự tham dự của các đồng chí Bí thư các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Viện Hàn lâm. Đồng chí Nguyễn Quang Liêm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Viện Hàn lâm chủ trì Hội nghị. Các đại biểu tham dự Hội nghị đã nghe dự thảo Báo cáo kết quả công tác quý I, nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II năm 2020 của Đảng bộ Viện Hàn lâm và nhất trí cao với các nội dung của Báo cáo; đã quán triệt Hướng dẫn 03-HD/TW ngày 24/3/2020 về một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng; và trao đổi về một số nội dung quan trọng, thiết thực trong công tác chuẩn bị đại hội và tổ chức đại hội đảng cấp cơ sở trong Đảng bộ Viện Hàn lâm. Hội nghị diễn ra với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, đã hoàn thành tốt các nội dung đề ra. 

Đồng chí Nguyễn Quang Liêm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Viện Hàn lâm chủ trì, khai mạc Hội nghị Ban chấp hành mở rộng

Tác giả: Thanh Hà


Tags:
Tin liên quan