Hội nghị Báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối tháng 10 năm 2023

26/10/2023
Chiều 25/10/2023, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Hội nghị báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối tháng 10 năm 2023.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Châu Văn Minh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối; đội ngũ cán bộ tuyên giáo chuyên trách các đảng ủy trực thuộc, các đồng chí báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối.

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phát biểu chào mừng Hội nghị

Đồng chí Trần Tuấn Anh, UVBCH Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thay mặt Lãnh đạo Viện Hàn lâm phát biểu chào mừng Hội nghị và thông báo những kết quả đạt được của Viện Hàn lâm trong thời gian qua. Đồng chí cho biết, trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Viện Hàn lâm đã đoàn kết, nỗ lực triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Trung ương và của Viện Hàn lâm trong điều kiện có nhiều thuận lợi và cũng nhiều khó khăn thách thức, mang lại nhiều kết quả tích cực. Với chức năng chính là nghiên cứu cơ bản, điều tra cơ bản, phát triển công nghệ, hoạt động nghiên cứu của Viện tập trung vào các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học vũ trụ, nghiên cứu biển, đánh giá đa dạng sinh học biển, điều tra khảo sát các yếu tố hải văn, địa chất biển, khoa học trái đất. Viện cũng đã phát triển được nhiều công nghệ và sản phẩm, ứng dụng trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, y dược, an ninh quốc phòng và dân dụng, góp phần phát triển kinh tế xã hội, tư vấn cho Chính phủ trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh, cung cấp luận cứ khoa học phục vụ công tác quy hoạch phát triển, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe GS. TS. Vũ Đình Lãm, Giám đốc Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trình bày chuyên đề “Phát triển khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo - thực trạng và giải pháp”; đồng chí Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ trình bày chuyên đề “Một số vấn đề về cải cách tiền lương theo tinh thần Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII”.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương khẳng định, khoa học - công nghệ là động lực then chốt trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong đó đội ngũ trí thức đóng vai trò quan trọng; cần có cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển nguồn lực khoa học - công nghệ. Về vấn đề cải cách tiền lương, đồng chí Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh, cải cách tiền lương không chỉ là tăng lương, tăng thu nhập mà còn gắn với nâng cao chất lượng và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã ban hành Nghị quyết và giao Chính phủ trình Quốc hội tiến độ cải cách tiền lương.

Hội nghị triển khai nhiều chương trình như: nghe báo cáo viên trình bày chuyên đề; trao đổi thảo luận; tham quan thực tế các phòng thí nghiệm của Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam.

Tham quan một số phòng thí nghiệm và Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam

Thanh Hà

 Tags:
Tin liên quan