Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 16: Sơ kết công tác Đảng quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024

29/03/2024
Chiều ngày 28/3/2024, Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức “Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 16: Sơ kết công tác Đảng quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024”. Đồng chí Châu Văn Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm chủ trì Hội nghị, cùng với sự tham dự của các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành và ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Viện Hàn lâm.

Tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Đồng chí Châu Văn Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm khai mạc và chủ trì Hội nghị

Năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong quý I/2024, Đảng ủy Viện Hàn lâm và các cấp ủy trực thuộc đã nỗ lực, triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ được giao, nhất là xây dựng chương trình, kế hoạch năm 2024 và triển khai Đề án vị trí việc làm. Đặc biệt Đảng ủy Viện Hàn lâm đã đón đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng đại biểu các Bộ ban, ngành đến làm việc về phát triển nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, phát triển công nghệ, công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành khoa học công nghệ trong thời gian qua và nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Sau khi nghe dự thảo các Báo cáo, Hội nghị đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến, làm rõ những kết quả đã đạt được trong quý I, đồng thời đề xuất các giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong quý II/2024 và biểu quyết thông qua cơ bản các nội dung:

• Báo cáo sơ kết công tác Đảng quý I và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II năm 2024 của Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
• Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới và Kết luận số 69-KL/TW.

Các đại biểu tham dự cũng đã được nghe báo cáo chuyên đề “Nghiên cứu phát triển công nghệ Hydrogen tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam” do PGS. TS. Hoàng Anh Sơn - Viện trưởng Viện Khoa học vật liệu trình bày

 

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Châu Văn Minh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm đề nghị các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành căn cứ vào nhiệm vụ được phân công tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trong quý II/2024 cũng như các nhiệm vụ đột xuất, quan trọng được giao; tập trung triển khai các văn bản liên quan đến đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 14 của Đảng; chỉ đạo hoàn thiện và phê duyệt Đề án vị trí việc làm của các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm và tiếp tục triển khai các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Viện Hàn lâm.

Thanh Hà

 Tags:
Tin liên quan