Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

25/01/2024
Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức Hội nghị vào ngày 25 tháng 01 năm 2024, đồng chí Châu Văn Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chủ trì Hội nghị, cùng với sự tham dự của các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành.

Thực hiện kế hoạch tổng kết, sơ kết các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương và chương trình công tác của Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương, Đảng ủy Viện Hàn lâm đã tổ chức Hội nghị nhằm đánh giá, tổng kết, sơ kết các Nghị quyết, chỉ thị và quy định của Đảng chi tiết như sau:

Sau khi nghe dự thảo các Báo cáo, đại biểu tham dự Hội nghị đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua cơ bản các nội dung:

• Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

• Báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

• Báo cáo Tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng 2011 - 2025 của Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

• Báo cáo Tổng kết Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Châu Văn Minh - Bí thư Đảng ủy cảm ơn ý kiến đóng góp của các đồng chí đại biểu tham dự Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy sẽ nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến đóng góp để bổ sung, hoàn thiện các báo cáo.

Nhân dịp năm mới Giáp Thìn, đồng chí Châu Văn Minh gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể đại biểu tham dự một năm mạnh khỏe, hạnh phúc và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Thanh Hà

 Tags:
Tin liên quan