Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ hai mở rộng

28/01/2011
Trong không khí vui mừng phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân chào mừng thắng lợi của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI – sự kiện chính trị trọng đại nhất của đất nước ta năm 2011 và đón chào xuân Tân Mão, sáng ngày 25/11/2011 tại Viện KHCNVN đã diễn ra Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan Trung ương lần thứ hai mở rộng để tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2010, thảo luận và quyết định nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2011, khen thưởng các tổ chức đảng và đảng viên có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2005 - 2010 và trong năm 2010.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Xuân Cừ, nguyên Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2007 – 2010, đồng chí Nguyễn Minh Quang, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, các đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối khoá II, các đồng chí trong đoàn đại biểu của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, các đồng chí lãnh đạo Vụ của các Ban Đảng Trung ương được giao phụ trách, theo dõi hoạt động của Đảng uỷ Khối….


Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối cơ quan Trung ương phát biểu khai mạc

Mở đầu Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Quang, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối cơ quan Trung ương, đã phát biểu khai mạc. Tiếp đó, đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối cơ quan Trung ương trình bày báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2010, phương hướng nhiệm vụ năm 2011 của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Năm 2010 vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự phối hợp giúp đỡ có hiệu quả của Văn phòng Trung ương, các Ban Đảng Trung ương, Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn và lãnh đạo các cơ quan Trung ương, Ban chấp hành Đảng bộ Khối đã đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, động viên các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và người lao động trong Khối nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng.


Đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối cơ quan Trung ương trình bày báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2010, phương hướng nhiệm vụ năm 2011 của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Kết quả nổi bật trong năm 2010 là Đảng uỷ Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 37 của Bộ Chính trị, các hướng dẫn của Trung ương, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp, tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2010 – 2015, tích cực tham gia và đóng góp vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Sắp xếp, kiện toàn các tổ chức Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khoá X): hình thành tổ chức Đảng theo 3 cấp, sắp xếp lại tổ chức Đảng trực thuộc còn 60 đầu mối, từng bước triển khai thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ Đảng chuyên trách trong Khối, đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ; tham mưu những chủ trương, biện pháp lớn trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng pháp luật và giám sát của Quốc hội, cải cách tư pháp, củng cố an ninh quốc phòng, thể chế hoá các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Chính phủ thành cơ chế, chính sách, đồng thời xây dựng và triển khai có hiệu quả những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao trong năm 2010; tập trung triển khai thực hiện chủ đề năm 2010 cuộc vận động: Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh” gắn với Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XI của Đảng và kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo kế hoạch hướng dẫn của Ban chỉ đạo Trung ương cuộc vận động.

Đảng uỷ Khối cũng đã chỉ đạo Đảng bộ cơ quan Trung ương, Mặt trận tổ quốc và các Đảng bộ ở các đoàn thể ở Trung ương tích cực triển khai các nghị quyết về xây dựng giai cấp công nhân, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên, về xây dựng đội ngũ tri thức, về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, góp phần thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia hưởng ứng; từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước của từng cơ quan, đơn vị; chỉ đạo Đảng uỷ ngoài nước phối hợp Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Ngoại giao triển khai công tác đối ngoại với 4 trọng tâm công tác là ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hoá và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần nâng cao uy tín đất nước trên trường quốc tế.


Đồng chí Hoàng Xuân Cừ, nguyên Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2007 – 2010, tặng hoa chúc mừng các đồng chí trong Đoàn đại biểu Đảng bộ Khối được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khoá XI

Tại Hội nghị các đại biểu tích cực đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương năm 2010, đặc biệt là phần thảo luận, đóng góp ý kiến vào phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác trọng tâm năm 2011 của Đảng bộ Khối.

Một số hình ảnh khác tại Hội nghị:

 

Tin và Ảnh: Minh Tâm


 Tags:
Tin liên quan