Hội Cựu chiến binh Viện Hàn lâm KHCNVN thông báo về việc thu thập thông tin xuất bản cuốn kỷ yếu “Bước chân người lính trên mặt trận Khoa học Công nghệ”

20/11/2019
Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam xin gửi tới các đồng chí hội viên Hội Cựu chiến binh lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất.
Hội Cựu chiến binh Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thành lập đã được 14 năm theo Quyết định số 1117/QĐ-CCB ngày 25/11/2005 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Hướng tới kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh, được sự cho phép của Đảng ủy Viện Hàn lâm, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh có nguyện vọng xuất bản cuốn kỷ yếu “Bước chân người lính trên mặt trận Khoa học Công nghệ”.

Để có thông tin và thu thập được những bài viết, hình ảnh sinh động, chân thực, rõ nét, có ý nghĩa về quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm và những cống hiến của hội viên Hội Cựu chiến binh, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh trân trọng đề nghị các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức và nhất là các đồng chí hội viên Hội Cựu chiến binh viết về những kỷ niệm sâu sắc của bản thân trong thời gian tham gia quân ngũ cũng như trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị, đặc biệt là trong nghiên cứu khoa học; cung cấp các số liệu về các đề tài nghiên cứu khoa học mà bản thân và các đồng chí hội viên Hội Cựu chiến binh tham gia, nhất là những đề tài quan trọng, mang tính ứng dụng cao; những hình ảnh (có chú thích cụ thể) về bản thân và hội viên Hội Cựu chiến binh của đơn vị; những bài thơ, bài hát mà bản thân hội viên tự sáng tác...và gửi về Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trước ngày 05/02/2020 (email: vuduchoang@vast.vn).

Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh rất mong có sự phối hợp của các đồng chí để Cuốn kỷ yếu thực sự là kết tinh của giá trị cao đẹp về sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm và sự đóng góp của Hội Cựu chiến binh Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trong 15 năm qua.

Trân trọng cảm ơn các đồng chí./.

Nguồn tin: Hội Cựu chiến binh Viện Hàn lâm KHCNVN
Xử lý tin: Thanh Hà

Tác giả: Thanh Hà


Tags:
Tin liên quan