Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam họp phiên tổng kết năm 2023

13/12/2023
Ngày 11/12/2023, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã họp phiên toàn thể, bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng tổng kết năm 2023. GS. VS. Châu Văn Minh - Chủ tịch Viện Hàn lâm, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đã báo cáo tóm tắt công tác thi đua, khen thưởng năm 2023. Báo cáo nêu rõ, công tác Thi đua - Khen thưởng của Viện Hàn lâm ngày càng đi vào nền nếp, việc bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng luôn được thực hiện đúng theo các quy định hiện hành, một số kết quả khen thưởng đã đạt được trong 11 tháng đầu năm như sau: 01 Huân chương Độc lập hạng Ba; 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và 01 Cờ Thi đua của Chính phủ; hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động cho 02 cá nhân có quá trình cống hiến lâu dài. Khen thưởng cấp Viện Hàn lâm: 32 Bằng khen cho 8 tập thể và 24 cá nhân (trong đó có 01 cá nhân người nước ngoài); tặng Kỷ niệm chương cho 36 cá nhân (trong đó có 10 cá nhân người nước ngoài); Phong tặng danh hiệu Tiến sĩ danh dự cho 01 cá nhân người nước ngoài. Các Bộ, ngành đã tặng kỷ niệm chương cho 17 cá nhân thuộc Viện Hàn lâm. Đề cử Giải thưởng Kovalevskaia năm 2023 cho 01 cá nhân.

Tại phiên họp, trên cơ sở kết quả công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, Hội đồng đã thảo luận, đánh giá đồng thời bỏ phiếu bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng. Kết quả sẽ được công bố và trao thưởng vào ngày Tổng kết Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2023.

Nguồn: Ban Tổ chức – Cán bộ và Kiểm tra
Tin: Thanh Hà

 Tags:
Tin liên quan